Category: LEAN PRODUCTION

VSI, VSAK DAN in POVSOD

VSI, VSAK DAN in POVSOD Izguba, potrata ali odpad je nekaj, kar se dogaja vsem nam, vsak dan in povsod! Vprašanje pa je, koliko se zavedamo tega problema in ali ga rešujemo. Izjema so verjetno proizvodna podjetja, seveda ne vsa, ki temu področju že vrsto let posvečajo pozornost in se

Read More...

MUDA | MURA | MURI

MUDA, MURA, MURI Kakšna je razlika med Muda (potratami), Mura (neusklajenostjo) in Muri (preobremenjenostjo)?   Čeprav so nazivi podobni, so Muda, Muri, Mura trije zelo različni, vendar enako pomembni dejavniki pri ohranjanju varnega in učinkovitega proizvodnega obrata. Razumemo jih lahko kot tri sovražnike učinkovitega delovnega mesta.   Muda Muda lahko

Read More...

VLOGA FASILITATORJA (ang. FACILITATOR) V PODJETJU

VLOGA FASILITATORJA (ang. FACILITATOR) V PODJETJU VLOGA FASILITATORJA (ang. FACILITATOR) V PODJETJU Veliki ali majhni, bogati ali revni, črni, beli ali rumeni, vsi jih imamo. Probleme namreč!  Razlikujemo se le po tem, kako se z njimi soočamo in jih rešujemo. Še pred leti okoli tega ni bilo posebne znanosti, danes

Read More...

METODA TPM – POGOSTE ZMOTE V PRAKSI

Čeprav ima metoda TPM – Total Productive Maintenance, bogato zgodovino in je razširjena po vsem svetu, pogosto naletimo na napačno tolmačenje in pomanjkljivo izvedbo v praksi. V tem primeru uporabimo metodo TPM zgolj za operativne namene, vendar ne kot učinkovito orodje menedžmenta. Osnovni cilj metode TPM je obvladati vse ključne kazalnike uspešnosti (performance), ki so vezani na koriščenje proizvodnih sredstev. Zapisali smo nekaj najbolj pogostih zmot o metodi TPM, ki jih srečujemo v praksi.

Read More...

METODA 5S V TEORIJI IN PRAKSI

5S je kratica petih japonskih besed, ki se pričnejo na S (seiri – ločevati, seiton – urejati, seiso – čistiti, seiketsu – standardizirati, shitsuke – izvajati v praksi) in sestavljajo strukturirano metodo namenjeno stalnemu izboljševanju delovnega prostora. Viri navajajo, da je bila razvita na Japonskem v Toyoti, ravno z namenom razvijanja kulture zaposlenih, da se vzpostavi optimalno urejeno in čisto delovno okolje. Zanimivo je, da sedaj praktično ni podjetja, ki ne bi povzelo vsaj del te metodologije. Pri nas jo pogosto razumemo napačno in opredelimo kot sistem za urejanje in čiščenje, vendar pomeni mnogo več kot to.

Read More...