KAIZEN

Japonske tehnike izboljševanja se že desetletja posnemajo po vsem svetu in med najbolj uveljavljene sodi tudi Kaizen.

V osnovi je izraz Kaizen sestavljen iz japonske besede »kai«, ki pomeni spremembo, in besede »zen«, ki pomeni na boljše. V slovenskem jeziku terminu Kaizen najbolj ustreza beseda "izboljšava". Kaizen ne pomeni le "eno metodo" ali težnjo po stalnem izboljševanju, temveč veliko več.

Kaizen je lahko posamična izboljšava ali sistem izboljševanja. Poznamo ga kot enkratni ali nekajurni dogodek. V družino Kaizen lahko uvrstimo različne oblike reševanja problemov, izvaja se lahko tudi v obliki projektov.

Kobetsu Kaizen

Gre za projekt v trajanju treh do maksimalno šest mesecev, ki ga izvedemo na stroju, da eliminiramo določeno družino izgub ali izgube na določeni operaciji. V angleškem jeziku se ta pristop pogosto poimenuje "Focused Improvement" ali po slovensko, "usmerjeno izboljševanje". Kaizen najpogosteje razumemo kot tehnične izboljšave, toda to  je povsem napačno tolmačenje. Kaizen obsega tudi izboljšanje znanj in spretnosti, organizacije, postopkov in standardov, procesov …, praktično vsega kar je možno izboljšati.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close