Kaj je cikel PDCA?

DEMINGOV  KROG ali cikel PDCA določa proces (vodenje, korake) nenehnega izboljševanja, ki ga lahko zaznamo pri vseh oblikah strukturiranega delovanja in napredka.

Cikel PDCA je v metodi TPM prisoten pri uporabi posameznega orodja (vodenje pomanjkljivosti, analiza 5 x zakaj, QC story, kot pri sistemskih rešitvah / sistem TPM, sistem kurativnega vzdrževanja ali preventivnega vzdrževanja, sistem napredovanja ...), razširjanju stebrov (koraki Kobetsu Kaizen ...). Zelo pomembna faza cikla PDCA je tudi standardizacija, ki jo običajno ponazarjamo v obliki zagozde, ki preprečuje nazadovanje.

Kakšen je namen cikla PDCA?

Osnovni namen cikla PDCA je izpolnjevanja zahtev standarda in nenehno izboljševanje na področjih vodenja  (uvajanje ISO standardov, varnost in zdravje pri delu, upravljanje procesov, standardizacija, sistematično reševanje problemov, vodenje stalnih izboljšav, standardizacija delovnih operacij ...).

Osnovni cikel Demingovega kroga danes poznamo v mnogih različicah.

PRIMERI STRUKTURIRANIH CIKLOV

Cikel PDCA

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close