Standardizacija dela

Standardizacija dela je eden najmočnejših, a najmanj uporabljenih orodij lean organizacije. Z dokumentiranjem trenutno najboljše prakse, si zagotovimo osnovo za izvedbo najboljše prakse in izboljšanje. Standardizacija ni zgolj delovni standard, temveč celoten postopek, ki poteka v etapah SDCA.

Standardizacija dela - namen in izvajanje

Pri izvajanju delovnih operacij, se brez standardizacije dogajajo velika razhajanja med  posameznimi ponavljajočimi dejanskimi izvedbami. Odstopanja lahko pomenijo:

  • potrate v gibih brez dodane vrednosti,
  • napake pri delu, ki se odražajo v nekakovosti,
  • slaba učinkovitost;
  • neupoštevanje varnostnih navodil itd.

Standardizirano delo pomeni zagotavljanje določenih standardov in predstavlja osnovo za izboljšanje - Kaizen. Vsako izboljšano prakso standardiziramo, kar pomeni nov standard in osnovo za ponovno izboljšanje, in tako naprej. Vsi operaterji izvajajo delovne operacije po enakem, najboljšem postopku ali standardu. Prednost je tudi:

  • lažje usposabljanje novih operaterjev,
  • odpravijo se ali zmanjšajo napake in nezgode pri delu ...

STANDARD, POMENI OSNOVO ZA STANDARDIZACIJO DELA

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close