KAJ JE PERFORMANCE STORYBOARD?

PERFORMANCE STORYBOARD© | DIGITAL LEAN je digitalna rešitev, ki združuje vrsto orodij, ki jih uporabljamo v rednih delovnih procesih in še posebej v procesih stalnega izboljševanja.

Osnova za ta orodja so dokazane in mednarodno priznane metode, kot so 5S, Kaizen, TPM - celovito produktivno vzdrževanje, 6 SIGMA in drugi projekti za odpravljanje potrat, ki temeljijo na načelih PDCA in DMAIC.

PERFORMANCE STORYBOARD© lahko zagotovi učinkovitejše delovne aktivnosti na področju reševanja problemov, v projektih eliminiranja kroničnih izgub ali potrat, pri obravnavanju nevarnih dogodkov, vodenju potencialnih rizikov za napake, analizah ključnih kazalnikov, sistematičnem izvajanju auditov in podobnih procesov, strukturiranem obvladovanju večjih odpovedi na stroju.

Z aplikacijo PERFORMANCE STORYBOARD© boste bistveno izboljšali vizualni nadzor in optimizirali delovne procese, ki jim doslej niste posvečali toliko pozornosti, ravno zaradi številnih ovir, ki jih predstavlja delo v papirni obliki.

ZAKAJ DIGITALNO?

Vsi tisti, ki izvajate različne metode LEAN organizacije, zagotovo občutite, kako težko je nadzorovati številne projekte stalnega napredka in s tem povezane aktivnosti. Verjetno se boste strinjali z nami, da preveč časa in energije porabimo za komunikacijo in obveščanje, da bi zagotovili zanesljive in jasne informacije vsem zaposlenim.

S programsko opremo PERFORMANCE STORYBOARD® boste zagotovili bolj strukturirano delo, natačno sledljivost in izjemno izboljšali vizualni nadzor.

Optimizirali boste redne postopke in postopke nenehnega izboljševanja, predvsem zaradi številnih ovir, ki jih prinaša delo in hramba podatkov na papirju.

Rast produktivnosti_slika

KAJ PRIDOBITE Z DIGITALNIM PRISTOPOM?

  • izboljšajte svoje vsakodnevne LEAN aktivnosti,
  • bistveno izboljšate vizualni pregled dnevnega toka aktivnosti,
  • prihranite veliko časa in denarja,
  • porabite manj energije in materialov ter tako pozitivno vplivate na okolje,
  • enostavno rešujete probleme, odpravljate potrate in upravljate KPI,
  • nadgradite procese stalnega napredka.

 

 

Računalniška aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD® omogoča, da:

✔  Za 25 % skrajšate delovne procese na katerega se nanaša orodje.

✔  Za 45% povečate OUTPUT.

✔  Za 100% izboljšate nadzor in transparentnost med vsemi hierarhičnimi nivoji.

✔  Izboljšate zadovoljstvo zaposlenih.

✔  Dvignete kakovost in robustnost obdelave informacij v realnem času.

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH ORODIJ

ACP - Analysis of Causes for Problem

Je večnamensko ali univerzalno orodje za reševanje kompleksnih problemov (ang. problem solving ...), izvajanje projektov eliminiranja kroničnih izgub, obravnavanja primerov ob nedoseženih ključnih kazalnikih  (ang. KPI – Key Performance Indicator) … Orodje vodi uporabnika po korakih, od začetka reševanja problema, skozi analizo osnovnega vzroka (ang. Root Cause Analysis), do končnega eliminiranja. Orodje omogoča urejeno sledenje in neposredno spremljanje, če nam v analizi določene in nato izvedene aktivnosti prinašajo tudi rezultate.

Z orodjem ACP lahko nadgradite ali nadomestite klasične analize ali metode, ki jih običajno dokumentirate v papirni obliki, kot na primer: QC story, A3, 8D poročilo, in ostala podobna orodja reševanja problemov, projekte eliminiranja kroničnih izgub po strukturi PDCA, DMAIC …

ACF

ACF - Analysis of Causes for Failure  

Je orodje stalnega izboljševanja ob primerih večjih ali daljših odpovedi na strojih (ang. Major Breakdown Analysis), ki je zasnovano z namenom, da bi preprečili večje odpovedi in optimizirali proces interventnega ali kurativnega vzdrževanja. Orodje vodi uporabnika po korakih, od začetka reševanja, skozi analizo časov intervencije, ugotavljanje osnovnega vzroka, do optimizacije stroškov in končnega eliminiranja vzroka/ov okvare.

Z orodjem ACF obdelujemo okvare ali odpovedi bistveno učinkoviteje, kot v klasičnih procesih. Poleg stalnega izboljševanja procesa vzdrževanja, zagotovimo tudi kapitalizacijo izkušenj (prenos izkušenj), ki jih lahko hitro in učinkovito uporabimo ob vsaki podobni ponovljeni okvari.

SAM - small activity management

SAM - Small Activity Management

Je orodje za strukturirano vodenje manjših aktivnosti. Z orodjem SAM, lahko vodite posamezne aktivnosti ali skupino aktivnosti, vezanih na posamezen primer. To je lahko klasična delovna aktivnost, pomanjkljivost, nevarni dogodek (ang. near miss) ... Prednost orodja je, da lahko posamezen primer obdelamo na hiter način (iz primera v neposredno akcijo) ali na enostaven strukturiran način po principu PDCA.

Ta način obsega: vizualen prikaz lokacije primera na sliki, dokumentiranje primera, enostavno reševanje osnovnega vzroka (v primeru nevarnega dogodka, ponavljajoče pomanjkljivosti …), neposredno obveščanje in potrjevanje aktivnosti …

Z orodjem lahko odlično nadomestite klasično spremljanje aktivnosti v tabelarični obliki (Excel …), označevanje pomanjkljivosti s kartončki (ang. tagging), obravnavanje potencialnih rizikov za napako ali nezgodo …

DAM_icon

DAM - Daily Audit or Assessment Management

Je programsko orodje za strukturirano izvajanje auditov, diagnostik in ostalih ocenjevanj na osnovi vprašanj ali kriterijev. Ocenjevanje se izvaja s pomočjo računalnika, tablice ali pametnega telefona. Program zajema neposredno prilaganje dokaznega gradiva, obveščanje in vodenje korektivnih ali izboljševalnih aktivnosti, ki izhajajo iz ugotovitev ob ocenjevanju.

Z orodjem lahko odlično nadomestite klasično izvajanje auditov in ostalih ocenjevanj s pomočjo vprašalnikov na papirju, kot tudi vodenje aktivnosti v tabelarični obliki (Excel …).

pmb

PMB - Performance Management Board

Je programsko orodje za sistematično spremljanje in vodenje ključnih kazalnikov uspešnosti – KPI Key Performance Indicator. Osnovnih kazalniki so prikazani na vizualen način, ki jih v primeru nedoseganja rešujemo hitro z vodenimi korektivnimi aktivnostmi ali izvedemo ostala obravnavanja, kot so podrobnejše analize o osnovnih vzrokih, ki so prispevali, da postavljeni cilji niso doseženi. Ta opcija je možna  v povezavi z ostalimi orodji PERFORMANCE STORYBOARD.

Z orodjem lahko odlično nadomestite klasično ročno spremljanje rezultatov in naredite vodenje ključnih kazalnikov bolj zanesljivo ter strukturirano.

VCB - Visual Communication Board

Orodje omogoča planiranje tako sistematičnih dogodkov (sestankov, srečanj delovnih skupin …), kot tudi vodenje projektov. Planiranje vključuje določitev vhodnih in obvladovanje izhodnih informacij. Aktivnosti so beležene neposredno po primerih in v skupnem seznamu aktivnosti, kar olajša njihovo vodenje. Vse to lahko kombinirate z uporabo ostalih orodij, na primer faze projekta preverite z DAM (orodje za izvajanje auditov), probleme rešujte z orodjem ACP ...

Rešitev za vse, ki želite poenostaviti organiziranje in beleženje dogodkov ter imeti popoln nazor nad INPUT-om in OUTPUT-om dogodkov, vključno z obvladovanjem projektov.

ESB - Enterprise Schedule Builder

ESB - Enterprise Schedule Builder

Orodje omogoča planiranje tako sistematičnih dogodkov (sestankov, srečanj delovnih skupin …), kot tudi vodenje projektov. Planiranje vključuje določitev vhodnih in obvladovanje izhodnih informacij. Aktivnosti so beležene neposredno po primerih in v skupnem seznamu aktivnosti, kar olajša njihovo vodenje. Vse to lahko kombinirate z uporabo ostalih orodij, na primer faze projekta preverite z DAM (orodje za izvajanje auditov), probleme rešujte z orodjem ACP ...

Rešitev za vse, ki želite poenostaviti organiziranje in beleženje dogodkov ter imeti popoln nazor nad INPUT-om in OUTPUT-om dogodkov, vključno z obvladovanjem projektov.

BDM - Business Document Management

BDM - Business Document Management

Orodje, ki vam bo v pomoč pri organiziranju in prikazovanju dokumentov, ki jih potrebujete na posameznem delovnem mestu. Poleg tega orodje obsega evidentiranje dokumentov, vključno s procesom odobritve dokumenta.

BDM omogoča organizacijo dokumentov  glede na mesto prikaza in uporabe, z namenom, da imamo potreben dokument pri roki točno takrat, ko ga potrebujemo.
ŽELIM SPLETNO PREDSTAVITEV APLIKACIJE PERFORMANCE STORYBOARD
PERFORMANCE STORYBOARD V PRAKSI

Intervju Lip Bled_performance storyboard v praksi

Reševanje problemov v podjetju Lip Bled d.o.o., v digitalni obliki, postaja del vsakdana

Intervju z g. Bojanom Jakopičem, ki v podjetju LIP BLED d.o.o., skrbi za stalni napredek na vseh nivojih podjetja

Reševanje problemov v digitalni obliki

Digitalni cunami, ki so ga napovedovali v lanskem letu, se ni zgodil. Pač, spremembe se nikoli ne zgodijo čez noč, četudi so potrebne. Digitalizacija ni nekaj kar zadeva le posameznika ali skupino ljudi, to je nekaj kar zahteva celotno organizacijo oz.  podjetje. Lip Bled d.o.o. je  eno takih, ki je že pričelo kulturno preobrazbo procesov stalnega izboljševanja s pomočjo digitalne tehnologije. Za trenutek smo zmotili g. Bojana Jakopiča, odgovornega za stalne izboljševe, s katerim smo na kratko spregovorili o vitki proizvodnji, stalnih izboljšavah in digitalizaciji.

Vprašanje:

Podjetje LIP Bled je že vrsto let soočeno s trdo konkurenco v lesni industriji, v kateri je težko ustvarjati dodano vrednost. Iz tega razloga ste pred leti sprejeli strateško odločitev, da boste postavili lasten sistem proizvodnje na osnovi standardov in izkušenj iz avtomobilske industrije. Kako vidite prehojeno pot?

Odgovor:

Na začetku je bilo veliko neznank in pomislekov ali se lahko standardi, ki veljajo za avtomobilsko industrijo, lahko uveljavijo tudi v lesni industriji. Sedaj, po vsej prehojeni poti je slika veliko bolj Jasna. Metode in orodja, kot so 5S, TPM – Total Productive Miantenenace, Kaizen, Standardizacija, Lekcija na eno temo …., ki prihajajo iz avtomobilske industrije, lahko z manjšimi prilagoditvami, delujejo tudi v lesni industriji in zagotovo tudi v ostalih proizvodnih sistemih.

Vprašanje:

Kaj ste pridobili z vlaganjem v procese stalnega izboljševanja?

Odgovor:

Vsak vložek v optimizacijo proizvodnje se povrne večkrat. Prvi učinki so predvsem vizualni, delovni prostori so bolj urejeni in čisti, s časom se pojavijo tudi merljivi učinki z izboljšanjem KPI – ključnih kazalnikov uspešnosti, kot so : kakovost, produktivnost ... Ne gre zanemariti rasti števila zaposlenih, ki jih vedno bolj in z večjo zagnanostjo vključujejo pri aktivnostih izboljševanja. Šteje vsaka najmanjša izboljšava, ki dolgoročno veliko prinese k napredku.

Vprašanje:

Na katere ovire ste naleteli v praksi?

Odgovor:

Pri vseh spremembah se običajno pojavi odpor, vendar tukaj pri nas nismo imeli posebnih težav. Še največja ovira je vzdrževanje in izboljševanje doseženega nivoja. Zagotovo nas čaka še veliko dela, proces stalnega izboljševanja in odpravljanje potrat se nikoli ne zaključi. Tega se v podjetju Lip Bled d.o.o. zelo dobro zavedamo. Projekte optimizacije procesov nenehno nadgrajujemo z novimi, moja delovna funkcija je v celoti namenjena izboljševanju organizacije na vseh nivojih podjetja.

Vprašanje:

Kaj bi svetovali podjetjem, ki še razmišljajo o uvajanju procesov stalnih izboljšav in vitke proizvodnje?

Odgovor:

Globalizacija nas sili, da se nenehno trudimo in skušamo biti boljši, vložki v to niso zanemarljivi. Zagotovo je bolje, da se podjetje posveti temu, ko je v dobri kondiciji. Potrebna je jasna opredelitev vodstva in strategije, pravi metodološki pristopi, vključevanje vseh zaposlenih in stalno delo. Najbolje po načelu PDCA.

Vprašanje:

Na pohodu je digitalizacija, tudi na področju stalnega izboljševanja. Ob tem mislimo na aplikacijo PERFORMANCE STORYBOARD. Ste eno prvih podjetij v Sloveniji, ki je pričelo z uporabo orodja ACP (aplikacija za reševanje problemov) in orodja ACF (aplikacija za analizo vzrokov za okvare). Zakaj ste se odločili za ta korak?

Odgovor:

Za uspeh so potrebni ljudje, toda brez sodobne tehnolgije, še najbolj sposoben človek, težko prinese odlične rezultate. Jasno je, da živimo v dobi digitalizacije, ki prinaša vrsto prednosti v obvladovanju informacij in delovnih procesov. Prehod na digitalizacijo se ne zgodi čez noč in zagotovo ni smisleno čakati na zadnji trenutek, da se osvojijo nove tehnologije.

Vprašanje:

Kakšen je bil prehod iz papirnega načina dela, na digitalnega? Kaj to predstavlja za ljudi in kako je z redno uporabo?

Odgovor:

Digitalizacija res zahteva nove sposobnosti in predvsem spremembe ustaljenih navad. Sami se po nekaj meseceh še vedno nahajamo v fazi implementacije prvih orodij. Na srečo so ljudje hitro sprejeli novosti, mnogi so celo samoinicativno želi postati uporabniki nove tehnologije. Predvidevamo, da bomo potrebovali še nekaj mesecev, da še več zaposlenih osvoji samostojno uporabo orodij. Veseli smo, da zaenkrat napredujemo solidno.

Vprašanje:

Kako vidite vpliv digitalizacije na področju stalnega izboljševanja v prihodnje?

Odgovor:

Vsak dan spoznavamo nove možnosti in prednosti, ki nam jih nudijo digitalna orodja. Na področjih, kjer smo prešli na računalniške rešitve, se zagotovo se ne bomo več vrnili na papir in stare načine dela, ker smo bistveno pridobili na času, sledljivosti in preglednosti.  Vsekakor je težko napovedati prihodnji razvoj digitalizacije in uporabo v praksi, vendar imam občutek, da se bo tako, kot v vsakdanjem življenju nasploh, digitalizacija kmalu uveljavila v širšem obsegu.

Gospodu Jakopiču se zahvaljujemo za čas in informacije, ki jih je delil z nami. Njemu in podjetju Lip Bled d.o.o., pa želimo še naprej veliko uspeha pri delu.