VIZUALNA TOVARNA

ZA BOLJŠO VARNOST, KAKOVOST IN ZANESLJIVOST

Vizualna tovarna (Visual factory)  ali tudi vizualni menedžment tovarne (Visual factory mangement) je usmeritev, ki obsega vrsto ukrepov za učinkovito ali vitko delovno okolje; praksa, ki se vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji. Med najbolj tipične elemente vizualne tovarne uvrščamo vizualno komunikacijo, ki obsega rešitve ali načine posredovanja podatkov ali informacij v proizvodnji na učinkovit način. Vizualizacija je zelo močno prisotna pri izvajanju metod 5S, TPM, Kaizen, skratka povsod  kjer želimo zmanjšati izgube ali potrate.

SPLOŠNI OPIS DELAVNICE

Enodnevna delavnica o pomenu vizualnega menedžmenta in vizualne tovarne v boju proti potratam. Kako najbolje uresničiti to usmeritev skozi razširjanje preizkušenih metod in orodij stalnega napredovanja, kot so: 5S, TPM - Total Productive Maintenance, Kaizen, Standardizacija itd.

Teoretični del:

 • LEAN PROIZVODNJA in VIZUALNA TOVARNA oz. VIZUALNI MENEDŽMENT;
 • Zakaj vizualna tovarna;
 • Značilnosti vizualne tovarne;
 • Vizualna kontrola kakovosti;
 • Vizualno delovno mesto;
 • Standardizacija dela in vizualni menedžment;
 • Vizualizacija procesa lova na izgube ali potrate;
 • Vizualizacija vsakodnevnega vodenja ključnih kazalnikov napredovanja;
 • Vizualna komunikacija;
 • Primeri iz prakse in nasveti za izboljšanje.

 

Praktični del (delo v skupini):

 • Oblikovanje vizualnega kontrolnega mesta;
 • Oblikovanje vizualnega delovnega mesta;
 • Oblikovanje vizualnega vodenja kazalnikov;
 • Vizualno reševanje problemov.

 

Delavnico bomo izvajali 6. aprila 2018, v poslovnih prostorih podjetja DEMETRA Lean Way d.o.o

Spodaj vnesite vaše kontaktne podatke in izberite strokovno delavnico.TPM akademijaTPM enodnevna delavnicaReševanje problemovMetoda 5SObvladovanje okvarVizualna tovarna5 X ZAKAJ

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close