ZABLUDE O METODI TPM

METODA TPM – POGOSTE ZMOTE V PRAKSI

Čeprav ima metoda TPM – Total Productive Maintenance, bogato zgodovino in je razširjena po vsem svetu, pogosto naletimo na napačno tolmačenje in pomanjkljivo izvedbo v praksi. V tem primeru uporabimo metodo TPM zgolj za operativne namene, vendar ne kot učinkovito orodje menedžmenta. Osnovni cilj metode TPM je obvladati vse ključne kazalnike uspešnosti (performance), ki so vezani na koriščenje proizvodnih sredstev. Zapisali smo nekaj najbolj pogostih zmot o metodi TPM, ki jih srečujemo v praksi.

Metoda 5S v teoriji in praksi

METODA 5S V TEORIJI IN PRAKSI

5S je kratica petih japonskih besed, ki se pričnejo na S (seiri – ločevati, seiton – urejati, seiso – čistiti, seiketsu – standardizirati, shitsuke – izvajati v praksi) in sestavljajo strukturirano metodo namenjeno stalnemu izboljševanju delovnega prostora. Viri navajajo, da je bila razvita na Japonskem v Toyoti, ravno z namenom razvijanja kulture zaposlenih, da se vzpostavi optimalno urejeno in čisto delovno okolje. Zanimivo je, da sedaj praktično ni podjetja, ki ne bi povzelo vsaj del te metodologije. Pri nas jo pogosto razumemo napačno in opredelimo kot sistem za urejanje in čiščenje, vendar pomeni mnogo več kot to.

Reševanje problemov - zbirnik elementov za uspešno analizo

REŠEVANJE PROBLEMOV – zbirnik elementov

Za vas smo zbrali nekaj elementov, razporejenih po sedmih skupinah, ki vam bodo v pomoč in za orientacijo pri reševanju problemov.

Strukturirano reševanje problemov - problem solving.

STRUKTURIRANO REŠEVANJE PROBLEMOV

Reševanje problemov postaja vse bolj izrazita karakteristika uspešnih ljudi, predvsem tistih, ki si želijo izboljšati sebe in svet v pozitivnem smislu. Namesto sprejemanja statusa quo, se reševalci problemov nenehno trudimo, da aktivno sooblikujemo svoje okolje. Probleme rešujemo na strukturiran način in jih tudi nadziramo!

NAŠ PRISPEVEK PROTI GLOBALNEMU SEGREVANJU

NAŠ PRISPEVEK PROTI GLOBALNEMU SEGREVANJUZgodila se je podnebna konferenca v Parizu, na kateri so se zbrali predstavniki iz 195 držav, da bi poiskali rešitve za omejitev izpustov toplogrednih plinov, ki povzročajo globalno segrevanje.Svet stoji pred ključnim trenutkom, da se omeji globalno segrevanje na dvig temperature za največ dve stopinji Celzija,