Near miss_skorajšnje nezgode v proizvodnji

KRITIČNI PROBLEMI V PODJETJU

KRITIČNI PROBLEMI V PODJETJU IN KAKO JIH PREHITETI! Herbert William Heinrich velja za enega pionirjev v industrijske varnosti. Bil je pomočnik načelnika oddelka za inženiring in inšpekcijski nadzor potniških zavarovanj. Leta 1931 je objavil svojo knjigo: Preprečevanje nesreč v industriji (Industrial Accident Prevention), v kateri je zapisal zanimivo ugotovitev, ki

vloga fasilitatorja ang. facilitator

VLOGA FASILITATORJA (ang. FACILITATOR) V PODJETJU

VLOGA FASILITATORJA (ang. FACILITATOR) V PODJETJUVeliki ali majhni, bogati ali revni, črni, beli ali rumeni, vsi jih imamo. Probleme namreč!  Razlikujemo se le po tem, kako se z njimi soočamo in jih rešujemo. Še pred leti okoli tega ni bilo posebne znanosti, danes je uspešno obvladovanje problemov nuja in izrazita

ZABLUDE O METODI TPM

METODA TPM – POGOSTE ZMOTE V PRAKSI

Čeprav ima metoda TPM – Total Productive Maintenance, bogato zgodovino in je razširjena po vsem svetu, pogosto naletimo na napačno tolmačenje in pomanjkljivo izvedbo v praksi. V tem primeru uporabimo metodo TPM zgolj za operativne namene, vendar ne kot učinkovito orodje menedžmenta. Osnovni cilj metode TPM je obvladati vse ključne kazalnike uspešnosti (performance), ki so vezani na koriščenje proizvodnih sredstev. Zapisali smo nekaj najbolj pogostih zmot o metodi TPM, ki jih srečujemo v praksi.

Metoda 5S v teoriji in praksi

METODA 5S V TEORIJI IN PRAKSI

5S je kratica petih japonskih besed, ki se pričnejo na S (seiri – ločevati, seiton – urejati, seiso – čistiti, seiketsu – standardizirati, shitsuke – izvajati v praksi) in sestavljajo strukturirano metodo namenjeno stalnemu izboljševanju delovnega prostora. Viri navajajo, da je bila razvita na Japonskem v Toyoti, ravno z namenom razvijanja kulture zaposlenih, da se vzpostavi optimalno urejeno in čisto delovno okolje. Zanimivo je, da sedaj praktično ni podjetja, ki ne bi povzelo vsaj del te metodologije. Pri nas jo pogosto razumemo napačno in opredelimo kot sistem za urejanje in čiščenje, vendar pomeni mnogo več kot to.

Reševanje problemov - zbirnik elementov za uspešno analizo

REŠEVANJE PROBLEMOV – zbirnik elementov

Za vas smo zbrali nekaj elementov, razporejenih po sedmih skupinah, ki vam bodo v pomoč in za orientacijo pri reševanju problemov.

Strukturirano reševanje problemov - problem solving.

STRUKTURIRANO REŠEVANJE PROBLEMOV

Reševanje problemov postaja vse bolj izrazita karakteristika uspešnih ljudi, predvsem tistih, ki si želijo izboljšati sebe in svet v pozitivnem smislu. Namesto sprejemanja statusa quo, se reševalci problemov nenehno trudimo, da aktivno sooblikujemo svoje okolje. Probleme rešujemo na strukturiran način in jih tudi nadziramo!

NAŠ PRISPEVEK PROTI GLOBALNEMU SEGREVANJU

NAŠ PRISPEVEK PROTI GLOBALNEMU SEGREVANJUZgodila se je podnebna konferenca v Parizu, na kateri so se zbrali predstavniki iz 195 držav, da bi poiskali rešitve za omejitev izpustov toplogrednih plinov, ki povzročajo globalno segrevanje.Svet stoji pred ključnim trenutkom, da se omeji globalno segrevanje na dvig temperature za največ dve stopinji Celzija,