Category: DIGITAL LEAN

DELIMO DOBRO PRAKSO: POLYCOM ŠKOFJA LOKA

DELIMO DOBRO PRAKSO  V enem letu preprečili več kot 3.300 težav   Herbert William Heinrich velja za enega od pionirjev v industrijski varnosti. Bil je pomočnik načelnika oddelka za inženiring in inšpekcijski nadzor potniških zavarovanj. Leta 1931 je objavil svojo knjigo: Preprečevanje nesreč v industriji (Industrial Accident Prevention), v kateri

Read More...

STRATEŠKI POMEN NIVOJA LEAN ZRELOSTI

STRATEŠKI POMEN NIVOJA LEAN ZRELOSTI Pri zdravem človeku znaša normalna telesna temperatura med 35,8 in 37,2 °C vse kar odstopa od tega okvira (standarda), nam sporoča, da se s telesom nekaj dogaja. Ko se temperatura bliža zgornji meji preživetja, ki znaša 42,8 °C ali spodnji meji, ki znaša 27 °C,

Read More...

PRIHODNOST POSLOVANJA JE V LEAN SISTEMU 4.0

PRIHODNOST POSLOVANJA JE V LEAN SISTEMU 4.0 Vabljeni k sodelovanju v raziskavi   STE PRIPRAVLJENI NA PREOBRAZBO VAŠEGA POSLOVANJA? Ključ do uspeha podjetij so svetovno uveljavljeni postopki za izboljšanje učinkovitosti in digitalizacija.   Iz tega naslova se je v svetu pojavil nov pristop, ki definira integracijo digitalnih rešitev v procese

Read More...

5 FAZ VODENJA PROJEKTA

5 FAZ VODENJA PROJEKTA Zagotovo poznate slavni izrek Benjamina Franklina: »če niste uspeli načrtovati, potem načrtujete neuspeh«.   Načrtovanje je predpogoj za uspešno opravljanje dela in tudi projektov. V praksi se običajno premalo posvečamo fazi planiranja, kar običajno vodi do slabih odločitev, neučinkovitega dela, preobremenitev in ostalih, s pomanjkljivim planiranjem

Read More...

SKORAJŠNJE NEZGODE PRI DELU ali »NEAR MISS«

SKORAJŠNJE NEZGODE PRI DELU ali »NEAR MISS« Varnost, zdravje, okolje   Kaj je to skoraj dogodek ali incident ali skoraj nesreča ali ang. »Near miss«?   Skoraj dogodek je nenamerni incident, ki bi lahko povzročil škodo, poškodbo ali celo smrt, vendar se na srečo ni zgodil. V okviru varnosti lahko

Read More...

PRIMER DOBRE PRAKSE

AUDIT JE LAHKO DOBRA IZKUŠNJA Naš vsakdanji urnik je običajno prepleten tudi z reševanjem različnih težav in problemov. To mnogi počnejo že tako rutinirano, da bi bilo skoraj nenormalno, če ne bi občutili tega vsakodnevnega »adrenalina«.   Vsi vemo, da pretežen del težav lahko preprečimo s proaktivnim ali preventivnim delovanjem.

Read More...

STROŠEK KAKOVOSTI

STROŠEK KAKOVOSTI Strošek kakovosti je pojem ali metodologija, ki organizaciji omogoča, da določi, v kolikšni meri se njeni viri uporabljajo za dejavnosti, da bi zagotovili kakovost. Na eni strani imamo  stroške preprečevanja napak, kot so: nadzori (kontrola kakovosti, interni auditi …) in preprečevalne aktivnosti (izobraževanje, FMEA …),   Na drugi

Read More...

NAREDIMO DELO BOLJ VIDNO!

NAREDIMO DELO BOLJ VIDNO! Večina delovnih aktivnosti v pisarniškem okolju je nevidnega – zakopano nekje v računalnikih ali glavah zaposlenih. Posledično je težko vedeti, na čem ljudje delajo, ali so preobremenjeni, kdo bi lahko in kdo ne more prevzeti več nalog. Za to obstajajo fizična ali digitalna orodja za vodenje

Read More...

Vodenje aktivnosti – Kako ‘task management’ vpliva na dodano vrednost?

VODENJE AKTIVNOSTI – Kako ‘TASK MANAGEMENT’ vpliva na dodano vrednost? Vodenje aktivnosti (ang. task management) je proces upravljanja naloge skozi njen življenjski cikel. Vključuje: načrtovanje, izvajanje, preverjanje ali sledenje in poročanje. Vodenje aktivnosti omogoča posamezniku ali skupini uspešno (organizirano) doseganje zastavljenih ciljev.   Pri vodenju aktivnosti lahko nastopamo v različnih

Read More...

UKREPI BREZ NADZORA ŽAL NE DELUJEJO

UKREPI BREZ NADZORA ŽAL NE DELUJEJO Korona virus nam povzroča težave v vsakdanjem življenju in tudi v poslovnem svetu. Mnoge vitalne aktivnosti v podjetju so okrnjene ali celo zamrznjene, kar povzroča kratkoročno ali lahko tudi dolgoročno nazadovanje. Ogroženi niso le posamezni podjetniki in podjetja, temveč cela družba!   Slovenci žal

Read More...