Category: LEAN PRODUCTION

ZMOTE O METODI TPM

Čeprav ima metoda TPM – Total Productive Maintenance, bogato zgodovino in je razširjena po vsem svetu, pogosto naletimo na napačno tolmačenje in pomanjkljivo izvedbo v praksi. V tem primeru uporabimo metodo TPM zgolj za operativne namene, vendar ne kot učinkovito orodje menedžmenta. Osnovni cilj metode TPM je obvladati vse ključne kazalnike uspešnosti (performance), ki so vezani na koriščenje proizvodnih sredstev. Zapisali smo nekaj najbolj pogostih zmot o metodi TPM, ki jih srečujemo v praksi.

Read More...

LEAN MANAGER | OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGER

LEAN MANAGER | OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGER Veliko je bilo že napisanega ali povedanega o tem, kako doseči in tudi vzdrževati poslovno odličnost. Katere preizkušene metode vodenja je potrebno izvajati, kako uvajati spremembe, zakaj je potrebno v postopke vključiti vse zaposlene in zakaj so pri tem ljudje najpomembnejši.   Zasluge za

Read More...

KAKO PREPREČITI NEZGODE PRI DELU?

KAKO PREPREČITI NEZGODE PRI DELU? Varnost na delovnem mestu, je vedno na prvem mestu!   Čeprav se sliši, kot nekaj samoumevnega, moramo to informacijo nenehno poudarjati. Najpogosteje je to v obliki napisnih tabel, običajno na vidnih komunikacijskih mestih, kjer prikazujemo informacije o osebni varovalni opremi, predstavimo morebitne nezgode, ključne kazalnike

Read More...

VODENJE SESTANKOV

VODENJE SESTANKOV Ste naveličani zapravljanja časa na sestankih?   »Sestanki so kot proizvodnja – morajo imeti kakovosten input in output, priprava mora biti temeljita in pravočasna, izvedba hitra in učinkovita, sicer zgolj trošimo neprecenljiv čas celotne ekipe!«   Za številna podjetja ali ekipe, sestankovanje velja za ogromen vir izgub človeških

Read More...

IZBOLJŠAJTE UČINKOVITOST IZVAJANJA METODE 5S – KREATIVNO UČENJE Z IGRO

IZBOLJŠAJTE UČINKOVITOST IZVAJANJA METODE 5S – KREATIVNO UČENJE Z IGRO Igra je zelo širok pojem, ki lahko označuje gledališko igro, različne igre v življenju, igro za denar, družabno igro … Igra je lahko vir preživetja, sprostitve in seveda tudi način učenja. Učenje z igro je praktično obvezen element vzgoje otrok,

Read More...

Različni pristopi v izvajanju 5S

RAZLIČNI PRISTOPI V IZVAJANJU 5S   Metoda 5S ima v osnovi pet korakov, toda več pristopov, da jo uresničimo. Potrebno je ločiti, da 5S niso zgolj aktivnosti vezane na urejanje in čiščenje, temveč je to strukturiran pristop za zagotavljanje učinkovitosti na delovnem mestu. Spoznajmo nekaj načinov najpogostejšega postopanja v praksi

Read More...

KAKO JE NASTALA METODA 6S?

KAKO JE NASTALA METODA 6S? Mnogi med vami ste verjetno vsaj v grobem seznanjeni z metodo 5S. 5S je kratica petih japonskih besed, ki se pričnejo na S in sestavljajo strukturirano metodo namenjeno celovitemu obvladovanju delovnega prostora. Viri navajajo, da je bila razvita na Japonskem v Toyoti, ravno s tem

Read More...

»5S JE POPOLNOMA PREPROSTA METODA«

»5S JE POPOLNOMA PREPROSTA METODA« »Da, seveda, če jo razumemo zgolj, kot čiščenje in urejanje!«   V preteklem obdobju smo v našem podjetju opravili več telefonskih klicev, da bi potencialnim udeležencem predstavili nov program izobraževanja na področju izvajanja metode 5S. Poleg nekaj oseb, katerih smo pritegnili zanimanje, smo naleteli na

Read More...

CIKEL PDCA ALI DEMINGOV KROG V PRAKSI

PDCA V PRAKSI Kaj si mislite o PDCA ciklu? Ali ga upoštevate pri svojem vsakdanjem delu? Kateri so vaši dejavniki, ki vplivajo na dobro uporabo cikla PDCA?   PDCA / Plan – Do – Check – Act ali Planiranje – Izvedba – Preverjanje – Ukrepanje, je orodje strukturiranega vodenja v

Read More...

OEE – SKUPNA UČINKOVITOST ALI SKUPNA STORILNOST?

OEE – Overall equipment effectiveness or Overall equipment efficiency? SKUPNA UČINKOVITOST ALI SKUPNA STORILNOST? Skupna učinkovitost (OEE – Overall equipment effectiveness) je izračun, ki ga je v šestdesetih letih 20. stoletja oblikoval Seiichi Nakajima, da bi ocenili, kako učinkovito se uporablja proizvodna oprema in dokazali učinke metode TPM – Total

Read More...