Analiza ACF

ACF - Analysis of Causes for Failure ali Analiza vzrokov za odpoved je oblika poročila ali analize za obravnavanje večjih zastojev zaradi okvar, ki nam povzočajo največje težave. Omogoča nam strukturiran način analize in določitve ukrepov za izboljšanje vzdrževalnosti in zanesljivosti ter nižjih stroškov.

Namen analize ACF

Namen analize ACF, je po že odpravljeni okvari in daljšem zastoju v proizvodnji, v najkrajšem možnem času obravnavati primer v sledečih točkah:

 • narediti povzetek okvare,
 • obravati problematične točke ugotovljenih med vzdrževalnim posegom,
 • ugotoviti osnovne vzroke za nastanek okvare,
 • analizirati nastale stroške ob okvari,
 • uvesti aktivnosti in varovalne ukrepe (sedem osnovnih ukrepov) z odgovornimi ter roki,
 • izvajati redno animacijo orodja ...

Cilj analize ACF

Cilj analize ACF je zagotoviti bolj učinkovito obvladovanje okvar in izboljšati:

 • vzdrževalnost - z analizo časov stanj vzdrževanja;
 • zanesljivost - z analizo vzrokov in opredelitvijo osnovnih ukrepov;
 • znižati stroške - z analizo stroškov;
 • varovalne ukrepe (Poka Yoke) – z ugotavljanjem in določitvijo rešitev varovanja;
 • kapitalizacijo izkušenj – s sistematičnim pridobivanjem in prenašanjem izboljšav
 • moralo zaposlenih – z jasno razmejitvijo odgovornosti glede na osnovni vzrok okvare.

 

Kaj je orodje ACF?

ACF - Analysis of Causes for Failure ali Analiza vzrokov za odpoved je sodobno računalniško orodje za obvladovanje večji okvar oziroma odpovedi na strojih ali napravah. V prvi vrsti nadomešča uporabo klasičnih obrazcev in nudi vrsto prednosti, ki omogočajo bolj učinkovito kurativno in posredno tudi preventivno vzdrževanje.

Kakšen je namen ORODJA ACF?

Okvare na strojih ali na napravah nas brez dvoma veliko stanejo. Tukaj ne šteje zgolj izpad, zamujena proizvodnja, nezadovoljni kupci …, temveč tudi stroški in težave, ki bi se jim lahko izognili. Nadomestni deli, ki se kvarijo hitreje, kot je to normalno, vzdrževalci ali upravljavci naprav, ki bi svoje delo izkoristili bolj racionalno, porabljene energije … Vse to predstavlja nezanemarljive izgube, katerih se pogosto niti ne zavedamo.

Značilnost odličnega obvladovanja večjih odpovedi  je, da to niso zgolj posamične aktivnosti ali analize, temveč celovit sistem, ki zajema medsebojno prepletajoče se elemente:

 • orodje - dokument;
 • sistem operativnega delovanja;
 • sistem organizacijskega delovanja;
 • vedenje in stanje duha (zavedanje, motivacija, znanje, razpoložljivost, vztrajnost).

S klasičnim pristopom zelo težko povežemo vse te elemente, saj smo soočeni z vrsto ovir, ki zahtevajo dodatne organizacijske spretnosti, čas in energijo.  Računalniško orodje ACF nam iz stališča celovitega obvladovanja večjih odpovedi nudi vrsto prednosti, v pretežnem delu nadomešča orodje (zapis na papirju) in sistem operativnega delovanja, z analitiko pa dopolnjuje tudi sistem organizacijskega delovanja.

PRIMER ANALIZE ODPOVEDI ALI OKVAR, Z ORODJEM ACF, PO METODI TPM