VITKA LOGISTIKA

“The line between disorder and order lies in logistics…” – Sun Tzu

VITKA LOGISTIKA

Učinkoviti logistični procesi so ključni element odličnosti poslovanja vsakega podjetja. Logistika je prisotna v praktično vsakem procesu podjetja. Cilj VITKE LOGISTIKE je omogočiti vsem povezanim procesom optimalno poslovanje – poslovanje brez izgub, brez nepotrebnih manipulacij, brez odvečnih hoj, brez neprimernih oblik pakiranja,… z visokim nivojem storilnosti in kakovosti.

V podjetju Demetra Lean Way d.o.o. smo na osnovi 30 letnih izkušenj razvili lasten pristop za vzpostavitev sistema vitke logistike.

Vitka logistika je projektni pristop k celoviti vzpostavitvi logistične funkcije v podjetju.

VITKA LOGISTIKA

V fazi diagnostike se celovito preučijo vsi ključni logistični procesi, tehnološka oprema, zaloge, IT podpora logistiki ... Cilj diagnostike je analiza trenutnega stanja, na osnovi katere se v nadaljevanju naredi načrt izvedbe projekta. Projekt VITKA LOGISTIKA poteka vedno po standardnih metodoloških korakih, medtem ko je vsebina projekta povsem prilagojena strankinim potrebam. Fokus je ustvarjanje dodane vrednosti.

To lahko dosežemo z različnimi vsebinskimi pristopi:

 • prenova logističnih procesov,
 • uvajanje nove (optimalnejše) tehnološke opreme,
 • implementacija IT podpore logistiki,
 • projektiranje novih logističnih centrov,
 • načrtovanje optimalnejših materialnih tokov ...

Ključne pridobitve uvajanja sistema Vitke logistike

VITKA LOGISTIKA

Raziskave kažejo, da imajo podjetja ne le v Sloveniji temveč globalno, na področju logistike še velike priložnosti. Lahko si pogledate sledeč članek o logistiki 4.0 in aktualnih izzivih na področju logistike.

Potek projekta lahko vidimo na spodnjem diagramu poteka. Diagram prikazuje osnovne projektne faze, s kratkim opisom vsebinskih točk. V prvi fazi projekta Začetna uskladitev se uskladijo inputi, na osnovi katerih se določi fokus projekta. Sledeča faza Diagnostika se opravi na osnovi vhodnih informacij pridobljenih v fazi Začetne uskladitve. Kot rezultat diagnostike pripravimo predlog projekta, ki vsebinsko definira kaj je predmet projekta, ključne aktivnosti, terminski plan projekta, organizacijo projekta, itd. Izvedbena faza se začne s kickoff dogodkom. Kickoff je namenjen predstavitvi projekta celotnemu projektnemu timu, vodstvu in ostalim ključnim osebam v podjetju. Tekom izvedbe se redno izvajajo uskladitve in pregled napredka aktivnosti po akcijskem planu. Ciljem sledimo in redno izvajamo kontroling doseganja ciljev. Faza zaključevanja je namenjena povzetku, analizi dosežkov in predaji celotnega projektnega gradiva. Pripravi se tudi predlog aktivnosti za naprej, kar služi stranki kot usmeritev nadaljnjega izvajanja aktivnosti.

Opis poteka projekta »Vitka logistika

VITKA LOGISTIKA

Projekt je primeren za stranke, ki se soočajo z enim ali več od spodaj naštetih izzivov oz. se pri njih kažejo sledeče potrebe:

 • potreba po izboljšanju oskrbe proizvodnje;
 • potreba po optimizaciji internih logističnih tokov;
 • potreba po zmanjševanju in obvladovanju zalog;
 • potreba po uvajanju novih pakirnih tehnik;
 • potreba po uvajanju novih transportnih tehnologij (AGV, konvejorji, itd.);
 • potreba po optimalni postavitvi (layout) tehnoloških resursov;
 • potreba po optimalni zasnovi novih logističnih in proizvodnih objektov;
 • potreba po reorganizaciji funkcije logistike;
 • potreba po celoviti prenovi logističnih procesov;
 • potreba po avtomatizaciji in robotizaciji logističnih procesov;
 • potreba po optimizaciji transporta;
 • potreba po vzpostavitvi ključnih kazalnikov poslovanja (KPI);
 • potreba po vzpostavitvi funkcionalne IT podpore logistiki;
 • potreba po racionalizaciji logističnih stroškov;
 • potreba po razvoju logističnega omrežja.

 

Z izboljšanjem logističnih procesov se v veliki meri kažejo učinki tudi na mejnih procesih (prodaja, razvoj, nabava, operativna priprava proizvodnje, proizvodnja, skladiščno poslovanje, kakovost, IT …). Vzpostavitev vitke logistike neposredno vpliva na produktivnost, kakovost in transparentnost, ne le logistike, temveč tudi vseh povezanih procesov.

Za več informacij o metodi  ali za sodelovanje pri projektu vzpostavitve sistema vitke logistike, vas prosimo, da nas kontaktirate.