KAJ JE VSM - Value Stream Mapping?

VSM analiza je orodje LEAN menedžmenta za vizualni prikaz toka materiala, informacij, notranjih rezerv v podjetju, dodane vrednosti ... Vizualni prikaz kateregakoli procesa vašega podjetja. Na tej podlagi zlahka lociramo ozka grla, zaznamo priložnosti za skrajšanje pretočnih časov in analiziramo najboljše rešitve za odpravo le-teh.

Kako ga pri nas prevajamo?

VSM se prevaja na več načinov:

  • Metoda za prikaz toka vrednosti.
  • Analiza toka vrednosti.
  • Orodje za vizualni prikaz toka materiala, informacij in notranjih rezerv v podjetju.
  • Analiza pretoka materiala in informacij.
  • Oblikovanje toka dodane vrednosti.
  • Preučevanje pretočnih časov.
  • Upravljanje pretočnih časov.
  • Ključni tok procesov.
  • Zemljevid pretoka vrednosti.
  • Mapa vrednostnega toka.

Skupno vsem pa je, da gre za prikaz tokov (vrednosti, materiala, informacij).

Kako je VSM nastal?

Primer, ki prikazuje pretok materiala in informacij, je bil objavljen leta 1918 v knjigi z naslovom „Installing Efficiency Methods“ (avtor Charles Edward Knoeppel 1881 - 1936) in se kasneje pojavi na Japonskem (Toyota), kjer jo poznajo pod imenom „Kartiranje materiala in informacij“ in se jo lahko uporablja na katerikoli vrednostni verigi. Z metodo je začel Shigeo Shingo (1909 – 1990), ki je leta 1969 sodeloval s Toyoto pri zmanjševanju časov nastavitev (metodo danes poznamo pod imenom SMED – Single Minute Exchange or Die) na prešah. G. Shingo je predlagal, da se koraki z dodano vrednostjo narišejo na sredini, koraki brez dodane vrednosti pa pravokotno na dodano vrednost. Na ta način so aktivnosti jasno ločene.

Izraz „Value Stream“ se pojavi leta 1990 v knjigi z naslovom „The Machine that Changed the World“ (avtorji James Womack, Daniel Jones in Daniel Roos), poznan pa je postal po izidu knjige „Lean Thinking“ leta 1996 (avtorja James Womack in Daniel Jones).

Zakaj uvesti Value Stream mapping?

Zato, ker pomaga:

  • prikazati proces na vizualen način, katerega vsi razumemo,
  • odkrivati potrate v procesu in jih vizualizira,
  • opredeliti, kakšen bi moral biti pretok,
  • prepoznati priložnosti za izboljšave,
  • odkrivati zmanjševanje potrebnega časa za izdelavo izdelka,
  • odpravljati operacije, ki ne prinašajo dodane vrednosti,
  • proizvajati izdelke v skladu s proizvodnim taktom,
  • razumeti razmerje med časom cikla in časom obdelave,
  • zgraditi osnovo za uvajanje LEAN.

 

Kaj VSM vsebuje?

Vsak VSM bi moral vsebovati:

  • materialni tok,
  • tok informacij in
  • informacije v zvezi s transportnimi potmi in časi.

 

Kaj odpravlja?

Predvsem je to orodje za odpravljanje potrat, neusklajenosti in preobremenjenosti.

Koraki VSM

 • Določimo, kateri proces bomo obdelali (izrisali)
 • Določimo ekipo (tim) za izvedbo VSM
 • Določimo piktograme, ki jih bomo uporabljali (standard)
 • Narišemo mapo toka (od dobavitelja do kupca)
 • Povežemo materialne in informacijske tokove
 • Označimo osnovne procese
 • Analiziramo pretočne čase
 • Obravnavamo obstoječe stanje in predlagamo izboljšave
 • Narišemo novo mapo toka
 • Izvedemo nov tok.
VSM - Value Stream Mapping