LEAN AKADEMIJA

Potem ko smo lansko leto preživeli na trnih zaradi inflacije, ob negotovih tržnih razmerah in grožnji za recesijo, so vodstveni kadri v podjetjih za leto 2024 previdno optimistični.

V večini postavljajo obvladovanje stroškov kot glavno prednostno nalogo za reševanje dolgotrajnih gospodarskih, finančnih in geopolitičnih vprašanj.

LEAN SISTEMI 4.0 so nova priložnost, da podjetja ustvarijo prihranke in ne omejijo moči rasti! Gre za nov inovativen pristop, ki združuje digitalizacijo in kulturo nenehnih izboljšav.

Čeprav ta pristop obeta izboljševanje učinkovitosti in konkurenčnosti, prinaša tudi svoje izzive. Med njimi so zahtevna tehnološka integracija, varovanje podatkov, pomanjkanje lean in digitalnih kompetenc, začetne oz. dodatne investicije, vodenje sprememb, kakovost podatkov, medsebojna povezljivost, regulativna skladnost, kompleksnost implementacije ter tveganje zastarelosti.

Za uspešno naslavljanje teh izzivov je potrebno premišljeno načrtovanje, učinkovito upravljanje sprememb, stalno usposabljanje ter zavezanost kulturi nenehnega izboljševanja.

Organizacije so pred novo nalogo, da pristopijo k razvoju in implementaciji lastnega Lean sistema 4.0 z jasno strategijo, vključijo vse deležnike ter zagotovijo, da se integracija tehnologij usklajuje z osrednjimi poslovnimi cilji.

Več kot dovolj argumentov, da spregovorimo o izzivih in pomembnosti prizadevanj za transformacijo v smeri LEAN SISTEMOV 4.0.    ŽELIM SE PRIJAVITI NA LEAN AKADEMIJO | 17. april 2024    LEAN AKADEMIJA 2024