Metode za organizacijo VITKE ali LEAN proizvodnje

Vitka ali lean proizvodnja, skupna učinkovitost, produktivnost, zanesljivost, razpoložljivost, zmogljivost, performance, management, TPM, 5S, Kaizen, itd., so nepogrešljivi elementi sleherne organizacije, ki se želi uspešno spopadati s konkurenco na globalnem trgu. Splošna zavest in znanje o pristopih stalnega napredovanja so danes bistveno boljši kot pred leti. Še vedno pa je veliko priložnosti za izboljšanje.

V podjetju DEMETRA Lean Way d.o.o., se nenehno trudimo, da bi nadgrajevali znanje in obstoječe tehnologije za izboljšanje delovne učinkovitosti. Vsebine, pri katerih imamo najmanj 30 let znanja in izkušenj, so predstavljene po področjih. Splošne predstavitve si lahko ogledate po zavihkih.

V primeru, da se med omenjenimi metodami nahaja tudi vsebina o kateri bi želeli vedeti več ali bi radi organizirali izobraževanje v vašem podjetju, nas kontaktirajte za več informacij.

Diagnostika TPM – Total Productive Maintenance

Uspešno podjetje, ki želi preživeti v vse močnejši svetovni konkurenci, potrebuje učinkovito poslovno orodje kot je TPM – Total Productive Maintenance. Ob tem ni le pomembno kaj delamo, temveč tudi zakaj, kako, kdo, kje in kdaj. Diagnostika TPM je orodje, ko na osnovi standardnih kriterijev ugotovimo na kateri zrelostni stopnji TPM se nahaja posamezno podjetje in podamo predloge za optimizacijo ali izboljšanje. Primerna je za vsa proizvodna podjetja, kjer želite ugotoviti kje so neizkoriščeni potenciali pri obvladovanju izgub ali potrat na proizvodnih sredstvih.

Program diagnostike TPM se izvaja po natančno začrtanem programu, v enem ali dveh dnevih (odvisno od obsega diagnostike), z vključevanjem vseh osnovnih funkcij v podjetju: menedžmenta tovarne, proizvodnje, vzdrževanja, kakovosti, tehnologije, logistike.

Diagnostika ali posnetek stanja v podjetju

Z diagnostiko TPM se:

  • izmeri ali določi ocena na kateri stopnji izvajanja TPM se nahaja podjetje;
  • ugotovijo dobre točke in priložnosti za izboljšanje;
  • analizirajo vzroki za stagniranje ali nedoseganje ciljev;
  • podajo usmeritve za oblikovanje optimalne strategije TPM in izboljšanje konkurenčnosti podjetja.

TPM rezultati diagnostike

TPM – TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

Metoda TPM Total Productive Maintenance / Celovito produktivno vzdrževanje