Analiza ACF

ACF - Analysis of Causes for Failure ali Analiza vzrokov za odpoved je oblika poročila ali analize za obravnavanje večjih zastojev zaradi okvar, ki nam povzočajo največje težave. Omogoča nam strukturiran način analize in določitve ukrepov za izboljšanje vzdrževalnosti in zanesljivosti ter nižjih stroškov.

Namen analize ACF

Namen analize ACF, je po že odpravljeni okvari in daljšem zastoju v proizvodnji, v najkrajšem možnem času obravnavati primer v sledečih točkah:

 • narediti povzetek okvare,
 • obravati problematične točke ugotovljenih med vzdrževalnim posegom,
 • ugotoviti osnovne vzroke za nastanek okvare,
 • analizirati nastale stroške ob okvari,
 • uvesti aktivnosti in varovalne ukrepe (sedem osnovnih ukrepov) z odgovornimi ter roki,
 • izvajati redno animacijo orodja ...

 

Cilj analize ACF

Cilj analize ACF je zagotoviti bolj učinkovito obvladovanje okvar in izboljšati:

 • vzdrževalnost - z analizo časov stanj vzdrževanja;
 • zanesljivost - z analizo vzrokov in opredelitvijo osnovnih ukrepov;
 • znižati stroške - z analizo stroškov;
 • varovalne ukrepe (Poka Yoke) – z ugotavljanjem in določitvijo rešitev varovanja;
 • kapitalizacijo izkušenj – s sistematičnim pridobivanjem in prenašanjem izboljšav
 • moralo zaposlenih – z jasno razmejitvijo odgovornosti glede na osnovni vzrok okvare.

PRIMER ANALIZE ODPOVEDI ALI OKVAR, Z ORODJEM ACF, PO METODI TPM