VITKA ali LEAN proizvodnja

"Lean production" ali "lean manufacturing", je splošni izraz v angleškem jeziku, ki pomeni proizvodno prakso, s stalno težnjo po odpravljanju vseh potrat ali izgub v proizvodnem procesu. V Sloveniji to poimenujemo vitka proizvodnja.

Vitka ali lean organizacija je postala naša vsakdanjost in vsakdo se tega loteva na „svojevrsten“ način.  Ali smo dobri ali celo odlični v tem je težko ugotoviti, tudi če med sabo primerjamo poslovno uspešnost. Nekako, kot bi primerjali nogometne rezultate z atletskimi. Pomembnejše od tega je pot, kako dosegamo uspehe. O tem, pa se lahko prepričamo le v akciji na prizorišču! Metode in orodja stalnega napredovanja so univerzalna. Lahko jih uporabijo športniki, ponudniki storitev, izdelovalci tepihov ali avtomobilov, kmetje …

Vitka proizvodnja ni metoda, temveč strateška usmeritev ali proces nenehnega izboljševanja. Cilj je odstraniti vse elemente ali aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. Iz vidika končnega kupca, ki kupi proizvod ali storitev, so v dodani vrednosti zajeti le elementi (materiali, aktivnosti ...), ki jih je pripravljen plačati. Lahko rečemo tudi, da je usmerjenost principa »LEAN«, ustvariti več vrednosti z manj dela.

Lean proizvodnja je strategija

Pojem LEAN je prvi opredelil John Krafcik v jeseni 1988, ko je v reviji »Sloan Mangement Review«, objavil članek »Triumph of the Lean Production System« - Zmagoslavje sistema vitke proizvodnje. To ne pomeni, da se je praksa LEAN začela izvajati šele takrat, saj je obstajala že vrsto let pred to opredelitvijo, v obliki različnih pristopov ali metod, kot so: TPM – Total Productive Maintenance, 5S, Kaizen, Just in Time ...

"LEAN" je zgolj strategija, kjer se vse te metode in pristopi povezujejo, s ciljem odpraviti vse potrate, ki so prisotne povsod. Sprva se je uveljavila v avtomobilski industriji, nato pa je dobila mnogo svetovno znanih posnemovalcev: Boing, IKEA, LIDL, Mc Donalds, Ryanair, ki jim sledi večina.

Pridružite se naši LEAN AKADEMIJI, kjer boste ob praktičnem delu in spoznavanju novih tehnologij ugotovili, da lahko naredite več z manj truda!

PONAZORITEV SISTEMA PROIZVODNJE PO NAČELIH LEAN