ACF - Analysis of Causes for Failure

Analiza vzrokov za okvare

Je analitično orodje za reševanje večjih okvar ali odpovedi na strojih (ang. Major Breakdown Analysis), ki je zasnovano z namenom, da bi preprečili večje odpovedi in optimizirali proces interventnega ali kurativnega vzdrževanja. Orodje vodi uporabnika po korakih, od začetka reševanja, skozi analizo časov intervencije, ugotavljanje osnovnega vzroka, do optimizacije stroškov in končnega eliminiranja vzrokov okvare.

Z orodjem ACF obdelujemo okvare ali odpovedi bistveno učinkoviteje, kot v klasičnih procesih. Poleg optimizacije procesa vzdrževanja, zagotovimo tudi kapitalizacijo izkušenj (prenos izkušenj), ki jih lahko hitro in učinkovito uporabimo ob vsaki podobni ponovljeni okvari.

ACF - Analiza vzrokov za odpovedi strojev
ACF - Analiza vzrokov za odpovedi strojev_aktivnosti vzdrževanja

Prednosti in namen uporabe orodja ACF:

 

 • Primere večjih (daljših) odpovedi rešujemo strukturirano in od začetka do konca na enem mestu.

 • Računalniška obdelava je bistveno učinkovitejša od papirne, saj ni potrebe po prepisovanju, skeniranju, arhiviranju dokumentov.

 • Vodenje vseh primerov večjih odpovedi in določenih aktivnosti je centralizirano v skupnem seznamu, razvidna je povezava med analizami in aktivnostmi.

 • Iskanje po preteklih primerih in ugotovitvah je enostavno in hitro. Na aktualnih intervencijah lahko uporabimo izkušnje preteklih primerov.

 • Neposredno obveščanje po elektronski pošti (nosilcev aktivnosti, nadrejenih, vključenih) o primerih odpovedi;

 • Avtomatično obveščanje zamudnikov, posredovanje sporočil …

 • Integrirana je standardna analitika o zamujenih rokih, nosilcih, rezultatih in trendu napredovanja.

Kaj je orodje ACF?

 • Način obravnavanja večje oz. daljše odpovedi in vzdrževalne intervencije.
 • Uradni prikaz in dokaz posameznika ali delovne skupine o obravnavani odpovedi.
 • Obvezno postopanje ob vseh večjih odpovedih ali daljših zastojih.
 • Postopek, ki omogoča bolj strukturirano razmišljanje.
 • Sredstvo za pridobivanje in prenos izkušenj.
 • Osnova za določanje korektivnih aktivnosti, z namenom, da:

☑ preprečimo ponovitev primera odpovedi ali njeno “omilitev”;

☑ izboljšamo postopanje ob odpovedih – intervencijah;

☑ znižamo stroške vzdrževanja;

☑ izboljšamo sposobnosti zaposlenih ...

ACF - Analiza vzrokov za odpovedi strojev_optimizacija časov

Obvladajte večje odpovedi na strojih:

   Na strukturiran in učinkovit način.

   Digitalno,  brez izgubljenih informacij.

   Z enostavnim pregledom po zgodovini.

   Ugotovite osnovne vzroke in odpravite okvare na izvoru!

Uporaba:

  Pri vzdrževanju in v proizvodnji, kjer želite izboljšati zanesljivost in vzdrževalnost.

  Popolna transparentnost in zagotovljena kapitalizacija izkušenj.

  Za vse, ki želite nadgraditi obstoječo prakso analize in obravnavanja večjih odpovedi.

ACF - Analiza vzrokov za odpovedi strojev grafični pogled

Računalniška aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD omogoča, da:

✔  Za 25% skrajšate proces na katerega se nanaša primer.

✔  Za 45% povečate OUTPUT.

  Za 100 % izboljšate nadzor in transparentnost med vsemi hierarhičnimi nivoji.

✔  Izboljšate zadovoljstvo zaposlenih.

✔  Dvignete kakovost in robustnost obdelave informacij v realnem času.

INFORMACIJA O CENAH IN ZAHTEVA ZA DEMO VERZIJO