ACP - Analysis of Causes for Problem

Analiza vzrokov za probleme

Je večnamensko ali univerzalno orodje za reševanje kompleksnih problemov (ang. problem solving ...), izvajanje projektov eliminiranja kroničnih izgub, obravnavanja primerov ob nedoseženih ključnih kazalnikih  (ang. KPI – Key Performance Indicators) …

Orodje vodi uporabnika po korakih, od začetka reševanja problema, skozi analizo osnovnega vzroka (ang. Root Cause Analysis), do končnega eliminiranja. Orodje omogoča urejeno sledenje in neposredno spremljanje ali nam izvedene aktivnosti prinašajo rezultate.

Z orodjem ACP lahko nadgradite ali nadomestite klasične analize ali metode, ki jih običajno dokumentirate v papirni obliki, kot na primer: QC story, A3, 8D poročilo, in ostala podobna orodja za reševanje problemov, projekte eliminiranja kroničnih izgub po strukturi PDCA, DMAIC …
ACP Analysis of Causes for Problem seznam aktivnosti

Reševanje problemov in kroničnih izgub:

✔  Na strukturiran in učinkovit način.

✔  Digitalno,  brez izgubljenih informacij in enostavnim pregledom po zgodovini.

  Univerzalno in zasnovano na osnovi preizkušenih svetovnih metod.

  Avtomatično obveščanje zamudnikov, posredovanje sporočil, izvoz v koledar.

Uporaba:

✔  Za reševanje kompleksnih problemov.

  Reševanje reklamacij - 8D poročila.

  Reševanje problemov z orodjem A3.

✔  Za izvajanje projektov eliminiranja izgub, po principu 6 SIGMA, PDCA.

ACP reševanje problemov _slika iz orodja

Prednosti in namen uporabe orodja ACP:

 • Informacije se shranjujejo na spletnem strežniku, do katerih dostopamo s prijavnim geslom, kjerkoli imamo internetni dostop.
 • Varčujemo z materiali, saj ni potrebe po tiskanju dokumentov.
 • Smo bolj učinkoviti, saj ni potrebe po prepisovanju, skeniranju, arhiviranju dokumentov.
 • Vpisovanje podatkov na enem mestu, prikaz je možen na različnih mestih  in v različnih oblikah.
 • Nismo omejeni s prostorom.
 • Poleg tekstovne razlage je možno tudi neposredno dodajanje in razlaga slikovnega gradiva (fotografije, dokumenti in dokazno gradivo).
 • Vodenje vseh primerov (problemov in projektov) in določenih aktivnosti je centralizirano v skupnem seznamu.
 • Razvidna je neposredna povezava med obravnavanim primerom in izvedenimi aktivnostmi.
 • Baza vseh primerov je urejena smiselno in arhivirana na enem mestu, ni iskanja dokumentov po različnih lokacijah.
 • Iskanje po preteklih primerih in ugotovitvah je enostavno in hitro.
 • Neposredno obveščanje  nosilcev aktivnosti, nadrejenih oz. vključenih, ki imajo elektronsko pošto.
 • Avtomatično obveščanje zamudnikov, posredovanje sporočil, izvoz določenih aktivnosti v koledar.
 • Integrirana je standardna analitika o zamujenih rokih, nosilcih, rezultatih, trendu napredovanja ...
 • Možen izvoz v excel, za individualno obdelavo podatkov.
ACP reševanje problemov _slika iz orodja

Računalniška aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD omogoča, da:

✔  Za 25% skrajšate proces na katerega se nanaša primer.

✔  Za 45% povečate OUTPUT.

  Za 100 % izboljšate nadzor in transparentnost med vsemi hierarhičnimi nivoji.

  Izboljšate zadovoljstvo zaposlenih.

  Dvignete kakovost in robustnost obdelave informacij v realnem času.

INFORMACIJA O CENAH IN ZAHTEVA ZA DEMO VERZIJO