BREZPLAČNI WEBINAR: KAKO IZKORISTITI STROJE DO SKRAJNIH MEJ? | 22. avgust 2022

 

Kaj vam predstavlja 30% in več izgub učinkovitosti v denarju?

 

V spodnji grafiki prikazujemo primer dejanskega  izračuna skupne učinkovitosti oz. OEE in s tem povezane izgube na proizvodni liniji  za eno izmeno v znanem slovenskem podjetju.

Dosežen OEE

Nič posebnega, dokler ne preračunamo % v denarno vrednost izgube, ki smo jo pridelali v eni izmeni in še bolj zanimivo, ko zapišemo koliko izgube pridelamo v enem letu, če bi delali konstantno z isto učinkovitostjo.

Dosežen OEE

Kako dobro se zavedamo pomena dobre izkoriščenosti strojev, je v doktorski raziskavi ugotavljal naš sodelavec Idriz Selimović, ki je anketiral 198 slovenskih podjetij s 50-250 zaposlenimi. Rezultati raziskave so vam na razpolago, ravno tako bomo izsledke predstavili v programu usposabljanja TPM AKADEMIJA 2022.

Na vprašanje, ali merijo skupno učinkovitost oz. OEE - Overall Equipment Effectiveness, je bil pritrdilen odgovor v 68 primerih. To pomeni, da zgolj 34%, za slovenske razmere srednje velikih anketiranih podjetij, meri izgube na proizvodnih sredstvih!

Očitno imamo veliko potencialov in priložnosti, verjetno jih le ne znamo izkoristiti! To je dodaten argument, da se bolje spoznamo z metodo TPM - Total Productive Maintenance ali Management©, ki je najbolj preizkušen pristop, da izkoristimo proizvodne stroje do skrajnih mej.

Z namenom, da predstavimo izvirno metodo TPM, dobro prakso na tem področju in najbolj uveljavljen program usposabljanja na tem področju v Sloveniji, v četrtek 22. avgusta 2022 od 13.00 do 14.00 ure, organiziramo brezplačni webinar s sledečo vsebino:

 • Novi pristopi v izvajanju TPM
 • Zakaj ni vseeno kako prakticiramo TPM?
 • Ali je 85% skupna učinkovitost (OEE) odlična ali zgolj zadovoljiva?
 • Najpogostejše napake v uresničevanju TPM kulture
 • TPM AKADEMIJA

Webinar je uvod v vodilni program usposabljanja TPM AKADEMIJA, ki bo potekala v Šmarjeških Toplicah, s pričetkom 22. septembra 2022.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options  PRIJAVITE SE NA SPLETNI WEBINAR: KAKO IZKORISTITI STROJE DO SKRAJNIH MEJ? | 22. avgust 2022, od 13. do 14. ure.

  Želim se prijaviti na WEBINAR: KAKO IZKORISTITI STROJE DO SKRAJNIH MEJ?
  Želim se prijaviti na mesečne novice s koristno vsebino

   


   

  BREZPLAČNI WEBINAR: LEAN MENEDŽER | 26. avgust 2022

   

  Vsako podjetje si prizadeva za izboljšanje svoje konkurenčne prednost in želi biti uspešno. Številna poizkušajo to doseči z uvedbo LEAN ali VITKE organizacije.

  Jasno je, da vsem ne uspe uresničiti pričakovanih rezultatov in pogosto so tudi znani vzroki zakaj tako.

  Med pogostejšimi razlogi za neuspeh je pomanjkanje usposobljenih pogonskih sil, kadrov. Izkušnje kažejo, da je ta izziv možno rešiti v celoti ali vsaj delno z uvedbo delovnega mesta LEAN Manager, ki mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje svojih nalog.

  V podjetju DEMETRA Lean Way d.o.o. imamo bogate izkušnje z izobraževanjem kandidatov za LEAN Manager. Na sliki spodaj je prva generacija Lean managerjev usposobljenih v Sloveniji.

  BREZPLAČNI WEBINAR LEAN MANAGER bo 26.avgusta, od 13. do 14. ure. Na webinarju bomo predstavili naslednje teme:

  • Kdo je LEAN MANAGER?
  • Zakaj potrebujemo LEAN MANAGER?
  • Vloga in odgovornosti LEAN MANAGERJA
  • Kompetence LEAN MANAGERJA
  • Predstavitev programa usposabljanja LEAN MANAGER

  BREZPLAČNI WEBINAR je uvod v jesensko usposabljanje LEAN MANAGER, ki bo potekala v Šmarjeških Toplicah s pričetkom 13. septembra 2022.   PRIJAVITE SE NA SPLETNI WEBINAR: LEAN MANAGER | 26.avgusta, od 13. do 14. ure.

   Želim se prijaviti na WEBINAR: LEAN MANAGER
   Želim se prijaviti na mesečne novice s koristno vsebino