DAM - Daily Audit Management

Digitalno izvajanje auditov in ostalih ocenjevanj

DAM - Daily Audit or Assessment Management je programsko orodje za strukturirano izvajanje auditov, diagnostik in ostalih ocenjevanj na osnovi vprašanj ali kriterijev.

Ocenjevanje se izvaja s pomočjo računalnika, tablice ali pametnega telefona. Program zajema neposredno obveščanje in vodenje korektivnih aktivnosti, ki izhajajo iz ugotovitev ob ocenjevanju.

Z orodjem lahko odlično nadomestite klasično izvajanje auditov in ostalih ocenjevanj s pomočjo vprašalnikov na papirju, kot tudi vodenje aktivnosti v tabelarični obliki.

Daily Audit Management (SLO) - digitalno orodje za izvedbo auditov (Demetra Leanway)

Plakat DIGITALNI AUDITI

Izvajajte audite, diagnostike ali podobna ocenjevanja:

  Na enostaven in učinkovit način.

  Z računalnikom, tablico ali pametnim telefonom.

✔  Brez izgubljenih informacij.

✔  Z vašimi standardnimi vprašalniki in kriteriji.

✔  Z enostavnim pregledom po zgodovini.

Uporaba:

  Za vse, ki izvajate audite, presoje, diagnostike in podobna ocenjevanja.

✔  Orodje za ugotavljanje ISO standardov.

✔  Pripomoček za ugotavljanje in obvladovanje nevarnih dogodkov.

  Nepogrešljivo pri metodah stalnega napredovanja.

  Pripomoček za opazovanje delovnih mest, „GEMBA WALK“

Prednosti v primerjavi s klasičnimi auditi in ostalimi ocenjevanji, ki jih delamo na papirju:

 • Skrajšamo čas priprave vprašalnikov.
 • Informacije se shranjujejo na spletnem strežniku, do katerih dostopamo s prijavnim geslom kjerkoli imamo internetni dostop.
 • Vrčujemo z materiali, saj ni potrebe po tiskanju dokumentov.
 • Smo bolj učinkoviti, saj ni potrebe po prepisovanju, skeniranju, arhiviranju dokumentov.
 • Olajšamo izvedbo ocenjevanj na terenu, vprašalniki so bolj pregledni, oceno izberemo zgolj s pritiskom na simbol.
 • Nimamo težav z pisanjem in branjem rokopisov.
 • Nismo omejeni s prostorom.
 • Poleg tekstovne razlage je možno tudi neposredno dodajanje in razlaga slikovnega gradiva (fotografije, dokumenti in dokazno gradivo).
 • Vodenje vseh izvedenih auditov in določenih aktivnosti je centralizirano v skupnem seznamu.
 • Razvidna je neposredna povezava med ugotovitvami in aktivnostmi.
 • Baza vseh auditov je urejena smiselno in arhivirana na enem mestu, ni iskanja dokumentov po različnih lokacijah.
 • Iskanje po preteklih primerih in ugotovitvah je enostavno in hitro.
 • Možno je neposredno obveščanje  nosilcev aktivnosti, nadrejenih oz. vključenih, ki imajo elektronsko pošto, o ugotovitvah in rezultatih audita.
 • Možno je avtomatično obveščanje zamudnikov, posredovanje sporočil, izvoz določenih aktivnosti v koledar.
 • Integrirana je standardna analitika o zamujenih rokih, nosilcih, rezultatih, trendu napredovanja ...
 • Možen je izvoz v excel, za individualno obdelavo podatkov.
DAM_slika izvajanje auditov v tovarni
DAM_slika izvajanje auditov v tovarni

Računalniška aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD omogoča, da:

  Za 25% skrajšate proces na katerega se nanaša primer.

  Za 45% povečate OUTPUT.

  Za 100 % izboljšate nadzor in transparentnost med vsemi hierarhičnimi nivoji.

  Izboljšate zadovoljstvo zaposlenih.

  Dvignete kakovost in robustnost obdelave informacij v realnem času.

INFORMACIJA O CENAH IN ZAHTEVA ZA DEMO VERZIJO