ESB - Enterprise Schedule Builder

ESB - Enterprise Schedule Builder

vodenje projektov in upravljanje delovnih srečanj

Sestanki, delo v skupinah in projekti so sestavni del vsakega poklicnega okolja. Omogočajo nam mreženje med zaposlenimi, delitev idej, seznanjanje s situacijo, delitev nalog, ki jih je potrebno izvesti, spremljanje realizacije, reševanje problemov … Ob preiskovanju naštetih delovnih tokov (work flow) se srečamo z mnogimi priložnostmi za izboljšanje:

  • Delovni procesi (vodenje sestankov, vodenje delovnih skupin, vodenje projektov) niso vodeni po načelih stalnega izboljševanja;
  • Podane ali izmenjane pomembe informacije se ne beležijo ali se izgubijo v zapisnikih, elektronski pošti …
  • Odstopanja od ciljev niso zaznana ali se vzroki ne analizirajo;
  • Nejasen INPUT in OUTPUT glede posamičnega sestanka, faze projekta, opravljenega dela v skupini ...

 

Z aplikacijo ESB – Enterprise Schedule Builder lahko učinkovito vodimo različne projekte in upravljamo delovna srečanja.

Digitalno orodje ESB: Celovit vpogled v vse aktivnosti vezane na določen sistematičen sestanek (akcijski načrt)

Digitalno orodje ESB: Celovit vpogled v vse aktivnosti vezane na določen sistematičen sestanek (akcijski načrt)

APLIKACIJA OMOGOČA

Vodenje različnih dogodkov, in sicer:

  • INPUT (opredelitev osnovnih informacij o dogodku in planiranje);
  • OUTPUT (beleženje zapisnikov, opredelitev aktivnosti z odgovornimi in roki …);
  • Kombinirano rabo z ostalimi orodji PERFORMANCE STORYBOARD (vodenje ključnih kazalnikov uspešnosti, reševanje problemov, izvajanje auditov …).

Vodenje projektov, in sicer:

  • INPUT (opredelitev osnovnih informacij o projektu in planiranje);
  • OUTPUT (beleženje zapisnikov, opredelitev aktivnosti z odgovornimi in roki)
  • Kombinirana raba z ostalimi orodji PERFORMANCE STORYBOARD

Primer: z orodjem DAM lahko preverjamo kakovost izvedenih faz projekta. V primeru zaznanih problemov ali nedoseženih ciljev, lahko enostavne probleme rešujemo z orodjem SAM, kompleksne pa z orodjem ACP ...).

Z uporabo aplikacije ESB – Enterprise Schedule Builder lahko dramatično izboljšate učinkovitost vaših sestankov

Z uporabo aplikacije ESB – Enterprise Schedule Builder lahko dramatično izboljšate učinkovitost vaših sestankov

Z uporabo aplikacije ESB – Enterprise Schedule Builder lahko dramatično izboljšate učinkovitost vaših sestankov

INFORMACIJA O CENAH IN ZAHTEVA ZA DEMO VERZIJO