PMB - Performance Management Board

Sistematično spremljanje in vodenje ključnih kazalnikov uspešnosti – KPI

Je programsko orodje za sistematično spremljanje in vodenje ključnih kazalnikov uspešnosti – KPI Key Performance Indicator. Osnovnih kazalniki so prikazani na vizualen način, ki jih v primeru nedoseganja rešujemo hitro z vodenimi korektivnimi aktivnostmi ali izvedemo ostala obravnavanja, kot so podrobnejše analize o osnovnih vzrokih, ki so prispevali, da postavljeni cilji niso doseženi. Ta opcija je možna  v povezavi z ostalimi orodji PERFORMANCE STORYBOARD.

Z orodjem lahko odlično nadomestite klasično ročno spremljanje rezultatov in naredite vodenje ključnih kazalnikov bolj zanesljivo ter strukturirano.

PMB - Performance Management Board

Vodenje ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI):

  Na strukturiran in učinkovit način.

✔  digitalno,  brez izgubljenih informacij in enostavnim pregledom po zgodovini.

✔  Vizualno in pregledno po hierarhičnih nivojih.

Uporaba:

✔   Za vodenje aktivnosti po skupinah.

✔   Pri obvladovanju nevarnih dogodkov in ostalih pomanjkljivosti.

✔   Za enostavne analize osnovnega vzroka.

✔   Vključena SWOT analiza.

PMB - Performance Management Board

Prednosti in namen uporabe orodja PMB:

 • Vodenje ključnih kazalnikov je vizualno in strukturirano.
 • Informacije se shranjujejo na spletnem strežniku, do katerih dostopamo s prijavnim geslom, kjerkoli imamo internetni dostop.
 • Varčujemo z materiali, saj ni potrebe po tiskanju dokumentov.
 • Smo bolj učinkoviti, saj ni potrebe po ročnem zapisovanju, prepisovanju, skeniranju, arhiviranju dokumentov.
 • Vpisovanje podatkov na enem mestu, prikaz je možen na različnih mestih  in v različnih oblikah.
 • Baza vseh primerov je urejena smiselno in arhivirana na enem mestu.
 • Iskanje po preteklih primerih in spremljevalnih aktivnostih je enostavno in hitro.
 • Neposredno obveščanje  nosilcev aktivnosti, nadrejenih oz. vključenih, po elektronski pošti.
 • Ob nedoseženih rezultatih, je možno reševanje problemov, s pomočjo ostalih orodij.
 • Vodenje kazalnika vključuje SWOT analizo,
 • Standardna analitika o zamujenih rokih, nosilcih, rezultatih, trendu napredovanja ...
 • Možen izvoz v excel, za individualno obdelavo podatkov.
PMB - Performance Management Board

Računalniška aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD omogoča, da:

  Za 25 % skrajšate proces na katerega se nanaša primer.

✔  Za 45% povečate OUTPUT.

  Za 100% izboljšate nadzor in transparentnost med vsemi hierarhičnimi nivoji

  Izboljšate zadovoljstvo zaposlenih

  Dvignete kakovost in robustnost obdelave informacij v realnem času

INFORMACIJA O CENAH IN ZAHTEVA ZA DEMO VERZIJO