BREZPLAČNI WEBINAR:

"SODOBNI PRISTOPI V IZVAJANJU 5S"

23. aprila 2021, od 9. do 1o.  ure

5S je kratica petih japonskih besed, ki se pričnejo na S (seiri - ločevati, seiton - urejati, seiso - čistiti, seiketsu - standardizirati, shitsuke - izvajati v praksi) in sestavljajo strukturirano metodo, namenjeno celovitemu obvladovanju delovnega prostora. Viri navajajo, da je bila razvita v Toyoti na Japonskem, v 50-ih letih 20 stoletja, ravno z namenom razvijanja kulture zaposlenih, da se vzpostavi optimalno urejeno in čisto delovno okolje. Zanimivo je, da sedaj praktično ni podjetja, ki ne bi povzelo vsaj del te metodologije. Pri nas jo pogosto razumemo nekoliko po svoje, bolj kot metoda ali sistem za urejanje in čiščenje, vendar pomeni mnogo več kot to.

Načelo 5S je filozofija organiziranja in vodenja, da se rešimo vseh »potrat« ali izgub, ki izhajajo iz neurejenega delovnega okolja.

V osnovi metoda 5S obstaja že več desetletij, toda pristopi v izvajanju procesa 5S, se ves čas izpopolnjujejo.

Kako bi odgovorili na sledeči dve vprašanji:

 • Kdaj nazadnje ste naredili konkreten projekt z namenom nadgradnje standarda v izvajanju postopka 5S? Je minilo od tega obdobja leto, dve ali celo več let?
 • Ali je metoda 5S dejanski element glavne strategije podjetja, z jasnimi prioritetami in izvajanjem, ki se povezuje z rezultati?

Kakorkoli, če je minilo več let od temeljite transformacije v izvajanju 5S in se te aktivnosti izgubljajo v vsakdanji rutini, potem je morda sedaj ravno pravi čas za uvedbo nečesa bolj sodobnega.

O novih pristopih v izvajanju postopka 5S bomo spregovorili na brezplačnem spletnem seminarju, ki bo potekal 23. aprila 2021, od 9 do 10. ure.

Planirana vsebina:

 • Ali je vseeno kako izvajamo 5S?
 • Kako povezati aktivnosti 5S s cilji ali z rezultati?
 • Vizualni menedžment, kot eno izmed ključnih orodij procesov 5S.
 • Kako vpliva 5S na digitalizacijo in kako vpliva digitalizacija na 5S?

BESPLATNI WEBINAR:

"SUVREMENI PRISTUPI U PROVEDBI 5S"

23. 4. 2021, od 13. do 14.  sati

5S je kratica od pet japanskih riječi koje počinju sa S (seiri - odvojiti, seiton - urediti, seiso - očistiti, seiketsu - standardizirati, shitsuke - provesti u praksu) i čine strukturiranu metodu, namijenjenu za sveobuhvatnu ovladu radnog prostora. Izvori navode, da je razvijen u Toyoti, u Japanu, pedesetih godina prošlog stoljeća, upravo s ciljem razvijanja kulture zaposlenika radi stvaranja optimalno urednog i čistog radnog okruženja. Zanimljivo je, da sada gotovo nema tvrtke, koja ne bi sažela barem dio ove metodologije. Kod nas to često pomalo razumijemo po svoje, više poput metode ili sustava za uređivanje i čišćenje, ali to znači puno više od toga.

Načelo 5S-a je filozofija organiziranja i upravljanja, da se riješimo svih „rasipa" odnosno gubitaka, koji proizlaze iz neuređenog radnog okruženja.

U osnovi, 5S metoda postoji već desetljećima, ali pristupi u provedbi 5S postupka neprestano se usavršavaju.

Kako biste odgovorili na sljedeća dva pitanja:

 • Kada ste zadnji put uradili konkretan projekt s ciljem nadogradnje standarda u provedbi 5S postupka? Je li prošlo godinu, dvije ili čak i više?
 • Je li to stvarni element temeljne strategije tvrtke, s jasnim prioritetima i provedbom vezanom uz rezultate?

U svakom slučaju, ako je prošlo nekoliko godina od temeljne transformacije u provedbi 5S-a i u svakodnevnoj rutini gubite aktivnosti, onda je možda pravo vrijeme za uvođenje nečeg modernijeg.

O novim pristupima u provedbi procesa 5S razgovarat ćemo na besplatnom webinaru, koji će se održati 23. travnja 2021. od 9 do 10 sati.

Planirani sadržaj:

 • Je li važno kako izvodimo 5S?
 • Kako povezati 5S aktivnosti s ciljevima ili rezultatima?
 • Vizualno upravljanje kao jedan od ključnih alata 5S procesa.
 • Kako 5S utječe na digitalizaciju i kako digitalizacija utječe na 5S?
SODOBNI PRISTOPI V IZVAJANJU 5S  PRIJAVITE SE NA SPLETNI WEBINAR: SODOBNI PRISTOPI V IZVAJANJU 5S - 23. aprila 2021, od 9. do 10. ure

  Želim se prijaviti na WEBINAR SODOBNI PRISTOPI V IZVAJANJU 5S
  Želim se prijaviti na mesečne novice s koristno vsebino   PRIJAVITE SE NA WEBINAR na HR jeziku: "SUVREMENI PRISTUPI U PROVEDBI 5S" | 23. 4. 2021, od 13. do 14. sati

   Želim se prijaviti na WEBINAR "SUVREMENI PRISTUPI U PROVEDBI 5S"
   Želim se pretplatiti na mjesečni bilten s korisnim sadržajem