DIGITALNO IZVAJANJE AUDITOV

PREVERJANJE Z VIŠJO DODANO VREDNOSTJO

Preverjanje je nepogrešljiv element cikla PDCA (Plan, Do, Check, Act), kadar želimo nadzirati in izboljševati delovne procese. V teoriji naj bi med vsemi fazami cikla PDCA vladalo ravnovesje. Žal v praksi pogosto posvečamo mnogo premalo časa načrtovanju in še zlasti preverjanju, zato je še toliko bolj dragoceno, če obstajajo rešitve, ki nam prihranijo čas in omogočijo boljše delo.

V naših študijah smo ugotovili, da se iz naslova neizvajanja ali slabega izvajanja auditov pojavljajo ogromne izgube. Ta potencial je težko prepoznati, kajti izgubo, ki smo jo preprečili, je težko direktno izmeriti.

Spoznali vas bomo tudi z digitalnim orodjem za strukturirano izvajanje auditov, diagnostik in ostalih ocenjevanj na podlagi vprašalnikov in kriterijev, s katerim ustvarjate stalni napredek. In tako kot sledimo tehnološkim trendom kar se tiče strojne opreme, je smiselno zasledovati tudi metodološke trende, ki so že vrsto let priznani, in katerih prednosti ter koristi so že vrsto let dokazane.

Toda, nove tehnologije poleg prednosti prinašajo tudi nove izzive. Potrebno je spremeniti obstoječe navade, organizacijo dela in usvojiti nove sposobnosti – spretnosti.

ODGOVORILI BOMO NA VPRAŠANJA:

  • Zakaj je digitalno izvajanje auditov koristno?
  • Kako izvajati audite iz višjo dodano vrednostjo?
  • Kaj je potrebno storiti, da bodo auditi postali orodje stalnega izboljševanja?

DELAVNICO PRIPOROČAMO:

  • Izvajalcem auditov in ostalih preverjanj na osnovi ocen in kriterijev;
  • Odgovornim za kakovost in uspešnost delovnih procesov;
  • Vodilnim, ki se zavedate neizkoriščenih potencialov auditiranja.

NIVOJSKI AUDITI