FMEA – Failure Modes and Effects Analysis

FMEA – Failure Modes and Effects Analysis oziroma po slovensko analiza možnih napak in njihovih posledic je orodje za obvladovanje tveganj, ki je v praksi ena največkrat uporabljenih in preizkušenih analiz s katero v začetni fazi projekta preprečujemo nastanek tveganj in uvajamo ukrepo za zmanjševanje posledic tveganj.

Metoda se je razvila v poznih 40-ih letih 20. Stoletja v okviru vojaškega standarda (MIL-P-1629) pod imenom FMECA metoda (Failure Mode Effect and Criticality Analysis). Metodo je sprva uporabljala NASA za razvoj tehnike v vesolju in pa ameriška vojska, pri razvoju novih vojaških letal.  V 60-it in 70-ih letih je metoda počasi prišla v proizvodnjo, vendar zaradi pomankljivosti v metodi ni popolnoma zaživela. Po izdaji standarda ISO 9000 leta 1988 in izdaji sorodnega standarda QS 9000 (s strain Chrysler, Ford in General Motors) se je metoda dokončno razvila in zakoreninila v svetu avtomobilske industrije pod imenom FMEA.

FMEA uporabljamo za ugotavljanje možnih napak, določitev pomembnosti le teh ter odstranitev vzrokov nastanka le teh s pomočjo oblikovanja ali izdelave izdelka, še preden ta pride do kupca. FMEA ni reševalec problemov, vendar orodje, ki prikaže možnost rešitve problema. FMEA opiše možno pot po kateri lahko (zaradi konstrukcije ali izdelave), pride do pojava napake na izdelku.

Kako začeti uporabljati FMEA metodo ali kaj storiti, ko se napredovanje ustavi?

To sta dve pomembni vprašanji, na kateri je možno odgovoriti le, če imate dovolj poglobljenega znanja in praktičnih izkušenj na tem področju. Toda, vsaka ovira ima tudi svojo rešitev! Oblikovali smo dvodnevni izobraževalni program, na katerem se bomo seznanili z osnovami metode FMEA ter vrstami FMEA. V nadaljevanju delavnice se bomo na realnem primeru naučili uporabe DFMEA (Design FMEA ali konstrukcijski FMEA) in PFMEA (Production FMEA ali Proizvodni FMEA). Poleg naštetega vam bomo tudi ponudili pomoč pri začetkih uporabe metode v praksi.

Kako začeti uporabljati FMEA metodo ali kaj storiti, ko se napredovanje ustavi?

To sta dve pomembni vprašanji, na kateri je možno odgovoriti le, če imate dovolj poglobljenega znanja in praktičnih izkušenj na tem področju. Toda, vsaka ovira ima tudi svojo rešitev! Oblikovali smo dvodnevni izobraževalni program, na katerem se bomo seznanili z osnovami metode FMEA ter vrstami FMEA. V nadaljevanju delavnice se bomo na realnem primeru naučili uporabe DFMEA (Design FMEA ali konstrukcijski FMEA) in PFMEA (Production FMEA ali Proizvodni FMEA). Poleg naštetega vam bomo tudi ponudili pomoč pri začetkih uporabe metode v praksi.

FMEA – Failure Modes and Effects Analysis