GEMBA WALK MANAGER

GEMBA ali tudi GENBA je japonski izraz, ki pomeni "dejansko mesto". Na splošno lahko ta beseda pomeni mesto dogodka kriminalnega dejanja, medtem ko v poslovnem svetu GEMBA razumemo, kot konkretno mesto ali kraj, kjer se ustvarja vrednost. GEMBA je lahko katera koli lokacija. V proizvodnji je to stroj ali proizvodna linija, na gradbišču prostor, kjer se izvajajo dela, v storitveni dejavnosti mesto, kjer se dogaja neposredni stik s stranko.

Pomen načela GEMBA za vitko organizacijo je zelo velik, saj se na tak način soočamo s problemi na konkreten način. Namesto pogovarjanja o problemu si ga dejansko ogledamo in na tak način pridemo do najboljših idej za izboljšanje. Postopku skozi katerega uresničujemo načelo GEMBA, imenujemo GEMBA WALK ali GEMBA OBHOD. To je dejavnost vodilnih.

GEMBA WALK lahko dramatično vpliva na organizacijo. Z natančnim opazovanjem, "kraja ustvarjanja vrednosti" in poslušanjem zaposlenih, vodje projektov in vodje v podjetjih pridobijo nov pogled na poslovanje. To vodi do novih usmeritev in izboljšanja procesov, kjer se proizvaja ali nudi storitev.

Dr. W. Edwards Deming, ki se po vsem svetu šteje za očeta celovite kakovosti, je nekoč izjavil, da vzrok za "petinosemdeset odstotkov vseh problemov pri osvajanju ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) niso ljudje, temveč procesi." Iz stališča, da so vodilni lastniki orodij in procesov, kjer ljudje opravljajo svoje delo, potem lahko sklepamo, da so za 85 % problemov pri osvajanju KPI, odgovorni ravno vodilni. DRŽI?

Morda se s to domnevo ne bi vsi strinjali, toda nedvomno lahko trdimo, da je namen orodja GEMBA WALK ali  GEMBA OBHODA, da vodstvo bolje razume, kako dobro delujejo delovni procesi. Če ugotovitev dr. Deminga vsaj delno drži, potem lažje razumemo, kako pomembni so redni GEMBA OBHODI.

Delavnica GEMBA WALK MANAGER je namenjena vodilnim, tako v proizvodni, kot storitveni dejavnosti.

Spoznali boste različne oblike izvajanja GEMBA OBHODA in razloge, zakaj implementirati postopek, ki ga med drugim redno izvaja Jeff Bezos, CEO svetovnega velikana spletne prodaje Amazona.

Pridobili boste osnovne veščine za izvajanje GEMBA OBHODOV in nekaj ključnih nasvetov, da boste lažje prebrodili vse izzive, ki jih prinaša prehod iz ustaljenih načinov vodenja v participativen način vodenja, kot je GEMBA WALK. Pridobljena znanja in veščine potrdimo s certifikatom GEMBA WALK MANAGER.

GEMBA WALK

GEMBA WALK

Za vse tiste, ki bi o GEMBA WALKU želeli izvedeti še več, smo pripravili knjigo, kjer smo napisali vse o osnovah GEMBA WALKA.

Knjiga je na voljo brezplačno. Dobite jo tako, da izpolnete obrazec s svojimi podatki. Knjigo bomo avtomatično poslali na vaš e-mail, v .pdf formatu.

Vsebina strokovne delavnice

Uvod: Predstavitev programa in udeležencev, uvodna animacija.

Teoretični del (2 uri):

  • Kaj je to GEMBA WALK in zakaj ga izvajamo;
  • Vsebina postopka GEMBA WALK;
  • Načelo 5G - Gemba, Gembutsu, Genjitsu, Genri, Gensoku
  • Proces izvajanja  GEMBA WALK po korakih.

Praktični del (4 ure):

  • Planiranje GEMBA WALK;
  • Urjenje v izvajanju GEMBA WALK;
  • Samostojna izvedba GEMBA WALK in ocenitev uspešnosti;
  • Sinteza opravljenega dela in predlogi za izboljšanje;
  • Podelitev certifikatov GEMBA WALK MANAGER.

 

GEMBA WALK

GEMBA WALK je orodje managementa

 

Cena enodnevne delavnice: 250 EUR + DDV.

Vključeno gradivo, malica, napitki.