GEMBA WALK MANAGER

PRIDOBITE VEŠČINO ODLIČNIH VODIJ

GEMBA ali tudi GENBA je japonski izraz, ki pomeni "dejansko mesto". Na splošno lahko ta beseda pomeni mesto dogodka kriminalnega dejanja, medtem ko v poslovnem svetu GEMBA razumemo, kot konkretno mesto ali kraj, kjer se ustvarja vrednost. GEMBA je lahko katera koli lokacija. V proizvodnji je to stroj ali proizvodna linija, na gradbišču prostor, kjer se izvajajo dela, v storitveni dejavnosti mesto, kjer se dogaja neposredni stik s stranko.

Pomen načela GEMBA za vitko organizacijo je zelo velik, saj se na tak način soočamo s problemi na konkreten način. Namesto pogovarjanja o problemu si ga dejansko ogledamo in na tak način pridemo do najboljših idej za izboljšanje. Postopku skozi katerega uresničujemo načelo GEMBA, imenujemo GEMBA WALK ali GEMBA OBHOD. To je dejavnost vodilnih.

GEMBA WALK lahko dramatično vpliva na organizacijo. Z natančnim opazovanjem, "kraja ustvarjanja vrednosti" in poslušanjem zaposlenih, vodje projektov in vodje v podjetjih pridobijo nov pogled na poslovanje. To vodi do novih usmeritev in izboljšanja procesov, kjer se proizvaja ali nudi storitev.

Dr. W. Edwards Deming, ki se po vsem svetu šteje za očeta celovite kakovosti, je nekoč izjavil, da vzrok za "petinosemdeset odstotkov vseh problemov pri osvajanju ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) niso ljudje, temveč procesi." Iz stališča, da so vodilni lastniki orodij in procesov, kjer ljudje opravljajo svoje delo, potem lahko sklepamo, da so za 85 % problemov pri osvajanju KPI, odgovorni ravno vodilni. DRŽI?

Osnovni smisel orodja GEMBA WALK ali GEMBA OBHODA je, da vodstvo bolje razume, kako dobro delujejo delovni procesi. In če ugotovitev dr. Deminga in ugotovitve gospoda Yoshide vsaj delno držita, potem lažje razumemo, kako pomembni so redni GEMBA OBHODI.

Delavnica GEMBA WALK MANAGER je namenjena vodilnim, tako v proizvodni kot storitveni dejavnosti.

Spoznali boste različne oblike izvajanja GEMBA OBHODA in razloge, zakaj implementirati postopek, ki ga med drugim redno izvaja Jeff Bezos, CEO svetovnega velikana spletne prodaje Amazona.

Pridobili boste osnovne veščine za izvajanje GEMBA OBHODOV in nekaj ključnih nasvetov, da boste lažje prebrodili vse izzive, ki jih prinaša prehod iz ustaljenih načinov vodenja v participativen način vodenja, kot je GEMBA WALK.

Pridobljena znanja in veščine potrdimo s certifikatom GEMBA WALK MANAGER.

GEMBA WALK

GEMBA WALK