Metoda 5S

"5S" je kratica petih japonskih besed, ki se pričnejo na S (seiri - ločevati, seiton - urejati, seiso - čistiti, seiketsu - standardizirati, shitsuke - izvajati v praksi) in sestavljajo strukturirano metodo namenjeno celovitemu obvladovanju delovnega prostora. Viri navajajo, da je bila razvita na Japonskem, v Toyoti, ravno z namenom razvijanje kulture zaposlenih, da se vzpostavi optimalno urejeno in čisto delovno okolje.

Zanimivo je, da sedaj praktično ni podjetja, ki ne bi povzelo vsaj del te metodologije. Pri nas jo pogosto razumemo napačno in opredelimo kot sistem za urejanje in čiščenje, vendar pomeni mnogo več kot to.

Načelo metode 5S je filozofija organiziranja in vodenja, da se rešimo vseh »potrat« ali izgub, ki izhajajo iz neurejenega delovnega okolja. Osnovni cilj metode 5S je vzpostaviti višji nivo kulture in učinkovitosti na delovnem mestu. Je enostavna in izvedljiva v vseh poslovnih ali proizvodnih procesih, tudi v pisarnah, ter za vsakogar. Deluje tudi v domačem okolju.

Metoda 5S in proces stalnega izboljševanja

Kot pri vsakem postopku stalnega izboljševanja, je pri osnovni fazi metode 5S poglavitno, da skozi kontrolo zagotavlja upoštevanje standardov in vnašanje morebitnih izboljšav v standardih delovanja. To se zdi zelo banalno, vendar je to temeljna točka stalnega postopka 5S.

Delavnico bomo izvajali 21. septembra 2018, v poslovnih prostorih DEMETRA Lean Way d.o.o. Na vašo željo, jo lahko izvedemo tudi v prostorih vašega podjetja.

Metoda 5S

Spodaj vnesite vaše kontaktne podatke in izberite strokovno delavnico.TPM akademijaTPM enodnevna delavnicaTPM dvodnevna delavnicaReševanje problemovMetoda 5SObvladovanje okvarVizualna tovarna5 X ZAKAJQC story in QRQCMetoda FMEADAM - digitalno izvajanje auditovVitka proizvodnja