ERGONOMIJA: KLJUČ DO USPEHA

Sodobne tehnike in orodja, za izboljšanje produktivnosti

Delavnica  » ERGONOMIJA: Ključ do uspeha « je enodnevna praktična delavnica, katere fokus je temeljito obdelati področje ergonomije, predstaviti sodobne tehnike in orodja, ki se uporabljajo v sklopu projektov izboljševanja ergonomije, ter preučiti primere dobrih praks.

Ergonomija dela je ključno orodje za zagotavljanje učinkovitosti dela – raziskave kažejo, da ergonomsko ustrezno urejena delovna mesta vplivajo na nekatere ključne kazalnike uspešnosti poslovanja proizvodnih sistemov:

  varnost

  kakovost

  produktivnost

To so le trije izmed KPI - jev, na katere ima ergonomija bistven učinek in kateri imajo neposreden vpliv na poslovne rezultate podjetja.

Skozi interaktivno delavnico boste spoznali metodološko pot, korake in prijeme, kako lahko v vaše procese integrirate ergonomijo, kot celovit sistem zagotavljanja poslovne odličnosti.

ERGONOMIJA: KLJUČ DO USPEHA  Sodobne tehnike in orodja, za izboljšanje produktivnosti

ERGONOMIJA: sodobne tehnike in orodja, za izboljšanje produktivnosti

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena vsem, ki ste v podjetju odgovorni za doseganje rezultatov in vas zanimajo sodobni pristopi za uresničevanje ciljev.

Vabljeni tudi vsi, ki želite osvežiti oziroma nadgraditi trenutno znanje s področja ergonomije.

Če je na delavnico prijavljenih več kot 6 udeležencev, jo lahko izvedemo v vašem podjetju.

Kdaj se bo program izvajal v naših prostorih, prosimo preverite na naši spletni strani, pod rubriko »Dogodki«.

Delavnice se izvajajo od 8.30 do 15.00 ure, v poslovnih prostorih na sedežu podjetja, na naslovu DEMETRA Lean Way d.o.o., Bela Cerkev 9, 8220 Šmarješke Toplice.