VITKA PROIZVODNJA

ENODNEVNA STROKOVNA DELAVNICA | Datum delavnice: sreda 6. september 2023

 

Lean production ali Lean manufacturing je splošni razširjen izraz v angleškem jeziku, ki pomeni proizvodno prakso s stalno težnjo po odpravljanju vseh potrat ali izgub v proizvodnem procesu. V slovenskem jeziku to poimenujemo vitka ali tudi Lean proizvodnja.

Cilj vitke proizvodnje je nenehno izboljševanje procesa proizvodnje in odstranjevanje vseh elementov ali aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. Iz vidika končnega kupca, ki uporablja proizvod ali storitev, je v dodani vrednosti zajet vsak ukrep ali postopek, ki ga je pripravljen plačati. Lahko tudi rečemo, da je usmerjenost principa »lean« ustvariti več vrednosti z manj dela.

Organizacija proizvodnega procesa po teh načelih ne zajema zgolj izvedbo določenih aktivnosti ali metod napredovanja, temveč pomeni dejansko filozofijo in kulturo vodenja proizvodnega podjetja.

Strategija Lean se najpogosteje uresničuje skozi premišljeno določene sisteme proizvodnje. Kdo ne pozna primer Toyote in njenega slavnega modela TPS - Toyota Production System (Toyota proizvodni sistem)? Model in vzor, ki mu je sledila vsa avtomobilska industrija in čemur danes sledijo praktično vsa proizvodna podjetja.

»Vitka organizacija danes že dolgo ni več zgolj domena avtomobilske industrije, temveč vsesplošno organizacijsko vodilo nenehnega napredovanja, ki se tiče vseh.«

Vitka proizvodnja