KAIZEN  改善

Enodnevno delavnico bomo izvajali 26. maja 2020

Japonske tehnike izboljševanja se že desetletja posnemajo po vsem svetu in med najbolj uveljavljene sodi tudi Kaizen.

V osnovi je izraz Kaizen sestavljen iz japonske besede »kai«, ki pomeni spremembo, in besede »zen«, ki pomeni na boljše. V slovenskem jeziku terminu Kaizen najbolj ustreza beseda "izboljšava". Kaizen ne pomeni le "eno metodo" ali težnjo po stalnem izboljševanju, temveč veliko več.

Kaizen kot veščina vodenja

Predpostavimo, da ste osvojili najvišjo goro na svetu. Ali vam je preostalo še kaj možnosti za samokritiko? Morda ste res dosegli najvišji vrh gore in postali vodilni, a ko pogledate po gorskem pobočju, se ostali še vedno borijo z osvajanjem preostalih vrhov. V tem primeru svojega resničnega potenciala kot voditelj niste dosegli, dokler ne pomagate vsem drugim, da se vam pridružijo na vrhu najvišje gore. Čeprav ste prepričani, da ste dosegli vrhunec osebnega razvoja, niste doseglji cilja kot vodja.

Če se želite razvijati kot vodja, je vedno mogoče narediti bolje. Imeti morate pogum, da zanikate svoj uspeh, saj ste odgovorni tudi za uspeh ostalih, čeprav lahko jasno vidite, da ti problemi niso vaša napaka. Kot vodja morate vedno sprejeti boj ostalih kot lastni boj, da bi se lahko še naprej razvijali. Ko pomagate drugim, da se vam pridružijo na vrhu, se resnično razviajte kot vodja.

KAIZEN STALNE IZBOLJŠAVE

KAIZEN DOGODEK

KAIZEN DOGODEK je nekajdnevni projekt s posebnim namenom izboljšanja na delovnem mestu. Proces usmerjenega izboljševanja, ko se izbrana ekipa na določenem področju (delovišču) s pomočjo animatorja, spremljevalnih služb in vodij, osredotoči v izboljšanje določenega delovnega mesta in zmanjšanje potrat.

Čeprav se običajno KAIZEN DOGODEK predstavi kot enkratni dogodek, je tak pristop dejansko proces stalnega izboljševanja, ki prinaša trajne koristi.

V osnovi gre za intenzivno izboljšanje področja, v katero se usmerimo. Ob tem se ne opiramo zgolj na KAIZEN, temveč na vse svetovno uveljavljene pristope, kot so: 5S, TPM, hitre menjave ali SMED, izboljšanje tokov ali Value Stream Mapping …

Značilnost KAIZEN DOGODKA so skupni cilji, delo v skupini (ekipi), strukturirano delo, iskanje in uresničevanje maksimalnega števila majhnih, toda hitro uresničljivih izboljšav, na izbranem določenem področju vašega dela.

Če želite biti uspešni, zahteva KAIZEN DOGODEK dobro vodenje in skrbno načrtovanje, sicer se lahko zgodi, da se znajdete v situaciji, ko ne veste kako postopati.

KOBETSU KAIZEN

Gre za projekt v trajanju treh do maksimalno šest mesecev, ki ga izvedemo na stroju, da eliminiramo določeno družino izgub ali izgube na določeni operaciji. V angleškem jeziku se ta pristop pogosto poimenuje "Focused Improvement" ali po slovensko, "usmerjeno izboljševanje". Kaizen najpogosteje razumemo kot tehnične izboljšave, toda to  je povsem napačno tolmačenje. Kaizen obsega tudi izboljšanje znanj in spretnosti, organizacije, postopkov in standardov, procesov …, praktično vsega kar je možno izboljšati.

PRIMER: 5S UREDITEV PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE

5S UREDITEV PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE