DEMETRA Lean Way - predstavitev

Podjetje DEMETRA Lean Way d.o.o. je bilo osnovano z namenom, da bi izboljšali proizvodno in poslovno prakso predvsem tam, kjer je vodstvo predano željam po rasti zaposlenih, izboljšanju pogojev dela in učinkovitosti.

Več kot 30 let praktičnih izkušenj z metodami in orodji stalnega napredovanja (TPM - Total Productive Maintenance, 5S, KAIZEN, vizualni menedžment, DMAIC, PDCA, QC story, A3, 8D …), je temelj pogodbenega sodelovanja z ameriškim svetovalnim podjetjem Performance Solutions, pri izvajanju globalnih projektov na področju vitke organizacije.

Vabljeni, da se nam pridružite na strokovnih delavnicah, ker z veseljem delimo naše znanje in izkušnje. Organiziramo jih na sedežu našega podjetja.

Na vašo željo, delavnice na temo omenjenih TPM ali LEAN metod, izvedemo  tudi v vašem podjetju.

SESA SYSTEMS - LEAN MANUFACTURING

Kot distributer SESA SYSTEMS, vodilnega podjetja v vizualnem menedžmentu na svetu, vam na področju  Slovenije, Hrvaške in Srbije, lahko ponudimo preko 2500 standardnih rešitev vrhunske kakovosti, za oblikovanje VIZUALNE TOVARNE. Podjetja jih najpogosteje uporabijo takrat, ko razvijajo metode ali orodja vitke proizvodnje. Na primer: 5S, TPM, PDCA, HOSHIN, SMED, KAIZEN, KANBAN, VIZUALNE KOMUNIKACIJA oz. ko želijo urediti delovna mesta po najvišjih standardih, ki jih je možno v skladu z sodobnimi trendi, nenehno in enostavno spreminjati.

PERFORMANCE STORYBOARD - RAČUNALNIŠKI PROGRAMI ZA INDUSTRIJO

Posebej za tiste bolj zahtevne stranke, ki prisegate na nove tehnologije v procesih stalnega izboljševanja, smo razvili računalniško aplikacijo PERFORMANCE STORYBOARD, ki vsebuje vrsto orodij za strukturirano obravnavanje okvar ali odpovedi, sistemsko reševanje problemov (ang. problem solving), obravnavanje nevarnih dogodkov (ang. near miss), vodenje potencialnih rizikov za napake, analize ob nedoseženih ključnih kazalnikih, sistematično izvajanje auditov, strukturirano obvladovanje večjih odpovedi na stroju, splošno in lokalno elektronsko komunikacijo,  planiranje sistematičnih dogodkov, prikazovanje dokumentov na delovnih mestih ...