LEAN MANAGER | Operational Excellence Manager 2024

Specialno usposabljanje |  Začnemo septembra 2024

Da bi zagotovili najvišjo možno kakovost izdelkov in storitev, stavimo na sodobne in inovativne organizacijske sisteme ter odgovorno ravnamo z našimi viri. Za to potrebujemo zaposlene, ki se zavedajo odličnosti in želijo aktivno sooblikovati naš portfelj. Je odličnost tudi za vas najboljši recept za uspeh? Potem ste na pravem mestu.

ZAKAJ IMAJO USPEŠNA PODJETJA LEAN MANAGERJA IN KAJ BO LEAN MANAGER NAREDIL ZA VAS?

Lean manager ima v podjetju pomembno – taktično - vlogo pri usmerjanju, koordiniranju in izvajanju Lean korakov v skrbi za stalni razvoj sistema vitke organizacije.

Sistematično analizira, ugotavlja in skrbi za optimizacijo na tehničnem področju, izboljšanju procesov, postopkov in metod stalnega izboljševanja oz. zmanjševanja izgub. Spodbuja vsako-dnevno angažiranje VSEH zaposlenih, da iščejo priložnosti in podajajo predloge za izboljšanje na vseh področjih kjer je možno ustvariti pridobitve vseh deležnikov, na vseh področjih interakcije med proizvodnjo, kakovostjo, vzdrževanjem in načrtovanjem.

S svojim delom bistveno pripomore k uspešnosti podjetja. Lean načela sicer izvirajo iz proizvodnega okolja, vendar se danes uspešno uporabljajo tudi v drugih sektorjih, kot so storitve, zdravstvo in upravljanje.

KAJ NATANČNO TO POMENI?

 1. Povečanje učinkovitosti: Lean managerji si prizadevajo odstraniti nepotreben balast - potrate, s poenostavljanjem procesov ter identificiranjem in odpravljanjem nepotrebnih postopkov, kar vodi do povečane učinkovitosti poslovanja. Z odstranjevanjem odvečnih korakov, operacij … in zapletenosti se zmanjšujejo časi izvedbe in stroški.
 2. Izboljšanje kakovosti: Z osredotočanjem na kakovost v vsakem koraku proizvodnega procesa ali storitvenega cikla Lean managerji prispevajo k zmanjšanju napak, odpravljanju nepravilnosti ter izboljšanju zadovoljstva strank.
 3. Zmanjšanje stroškov: S poudarkom na učinkovitosti, zmanjševanju izgub in odstranjevanju nepotrebnih stvari (gibov, korakov, materialov …) se skupni stroški poslovanja zmanjšajo. To pripomore k večji konkurenčnosti in dobičkonosnosti podjetja.
 4. Povečanje prilagodljivosti: Lean načela spodbujajo prilagodljivost in odzivnost na spremembe na trgu ali v okolju. Lean managerji pomagajo oblikovati procese, ki omogočajo hitro prilagajanje spremembam in novim zahtevam. Predvsem ta vrlina je v današnjem, tako zelo spremenljivem času, izrednega pomena.
 5. Vključevanje zaposlenih: Lean managerji spodbujajo sodelovanje zaposlenih in njihovo aktivno vključevanje v izboljšanje procesov. S tem krepi občutek lastništva, zavzetost in motivacijo zaposlenih, kar je jasno merljivo z boljšimi rezultati.
 6. Trajnostni razvoj: Lean načela so povezana z zmanjšanjem porabe surovin, energije in drugih virov, kar prispeva k trajnostnemu razvoju in zmanjšanju negativnega vpliva podjetja na okolje.
 7. Zagotavljanje visoke stopnje storilnosti: Lean managerji si prizadevajo za dosego in vzdrževanje visoke stopnje storilnosti z optimizacijo procesov in z odpravljanjem ovir za produktivnost, prizadevajo se za polno izkoriščenost strojev, človeških potencialov, popoln izkoristek časa, prostora, materialov ...

 

Uspešen Lean manager je tisti, ki zna usmerjati podjetje k stalnim izboljšavam, sodelovanju z zaposlenimi ter prilagajanju spremembam. Bolj usposobljeni Lean managerji obvladajo operativne, organizacijske procese in tudi sisteme. Njegovo delo pripomore k oblikovanju agilnega, učinkovitega in konkurenčnega podjetja, ki je pripravljeno na izzive sodobnega poslovnega okolja.

Več kot dovolj razlogov, da tudi vi razvijete Lean managerja do najvišje razvojne stopnje.

Osem dni aktivnega usposabljanja. Začnemo septembra 2024

Vrhunska organizacija, najvišji nivo kakovosti, varnosti, produktivnosti, ob optimalnih stroških, ni nekaj, kar bi se zgodilo samo od sebe, temveč so zato potrebni ključni kadri in kompetence. Izkoristite priložnost in se vključite v program usposabljanja za LEAN MANAGERJA.

V 8 dinamičnih dneh, ki smo jih združili v 4 module po dva dni,
boste v obdobju od 16. maja 2024 do 21. junija 2024
spoznavali in utrdili znanje o svetovno najbolj uveljavljenih metodah, orodjih, pristopih, mehkih veščinah na področju vitke organizacije.

Z vami bomo delili dragocene lokalne in mednarodne izkušnje iz projektov na področju postavljanja in uresničevanja sistemov odličnosti, »performance managementa« ter vas seznanili z vizijo umetne inteligence v LEAN MANAGEMENTU.

Ob brezplačni uporabi naprednih digitalnih tehnologij za uresničevanje LEAN SISTEMOV 4.0 v času izobraževanja boste pridobljeno znanje prenesli neposredno v lastno prakso vse do uspešnega zaključka s certificiranjem za LEAN MANAGERJA.

LEAN MANAGER | Smo pionirji in vodilno podjetje v usposabljanju LEAN MANAGERJEV v regiji.

KOMU JE PROGRAM LEAN MANAGER NAMENJEN?

  • vodilnemu kadru in managementu iz proizvodnih in tudi storitvenih podjetij;
  • odgovornim za sisteme vitke organizacije, stalne izboljšave, operativno odličnost;
  • strokovnjakom na področju Lean, TPM, 5S, Kaizen, 6SIGMA, operativne odličnosti;
  • vsem, ki želite usvojiti kompetence Lean Managementa.