Cikel PDCA ali DEMINGOV KROG za strukturirano vodenje!

PDCA (Plan, Do, Check, Act) je orodje strukturiranega vodenja v štirih korakih. V podjetjih ga uporabljamo za nadzor in stalno izboljševanje delovnih procesov. Imenujemo ga tudi DEMINGOV KROG ali DEMINGOV CIKEL, po imenu avtorja, ki ga je v 50-ih letih prejšnjega stoletja definiral kot nepogrešljivo orodje celovite kakovosti.

Dr. William Edwards Deming ga je sicer poimenoval "Shewhart cikel", saj je njegov model temeljil na ideji njegovega mentorja Walterja Shewharta, ki je definiral cikel PDSA. V tem primeru S pomeni Study – preučiti, kar je v bistvu neka oblika nadzora.

Do danes sta osnovna koncepta strukturiranega dela ali vodenja, PDSA in PDCA dobila še mnogo različic, med katerimi so najbolj razširjeni: SDCA, kjer S pomeni Standardiziraj, DMAIC (Definiraj - Meri – Analiziraj - Izboljšaj – Nadziraj) ...

Demingova želja je bila sprva, da ustvari način prepoznavanja težav, ko pričakovanja kupcev niso izpolnjena, vendar je ustvaril univerzalno logiko. Uporabimo jo lahko praktično povsod pri vsakdanjem delu oziroma vodenju. PDCA je lahko način obravnavanja posamične aktivnosti, delovnih operacij, spremljanja in vodenja rezultatov ali KPI – Ključnih kazalnikov uspešnosti, vodenja projektov, reševanja problemov ali odpravljanja kroničnih izgub, zagotavljanja celovite kakovosti, ISO standardov itd.

DEMINGOV  KROG ali cikel PDCA torej določa proces nenehnega izboljševanja, ki ga lahko zaznamo pri vseh oblikah strukturiranega delovanja in napredka.

Na področju reševanja problemov poznamo različna orodja in metode, ki temeljijo na tej strukturi. Med najbolj razširjenimi so: 5 x zakaj, QC Story, A3, 8D poročilo, projekti eliminiranja kroničnih izgub in projekti optimizacije ali varčevanja po strukturi PDCA.

Namen vseh teh korakov ali načinov obravnavanja problemov je, da na strukturiran način pridemo do najboljših rešitev.

Zelo pomembna faza cikla PDCA je tudi standardizacija, ki jo običajno ponazarjamo v obliki zagozde, ki preprečuje nazadovanje.

V teoriji je PDCA cikel najpogosteje ponazorjen v obliki kroga in štirih »uravnoteženih« polj, vendar v praksi običajno prihaja do odstopanj. Do težav prihaja predvsem, ker v večini primerov postopamo reaktivno, čas pretežno posvečamo izvajanju samega dela, premalo planiramo in še manj nadziramo in ukrepamo.

Kakšen je namen cikla PDCA?

Osnovni namen cikla PDCA je izpolnjevanja zahtev standarda in nenehno izboljševanje na področjih vodenja  (uvajanje ISO standardov, varnost in zdravje pri delu, upravljanje procesov, standardizacija, sistematično reševanje problemov, vodenje stalnih izboljšav, standardizacija delovnih operacij ...).

Osnovni cikel Demingovega kroga danes poznamo v mnogih različicah.

PRIMERI STRUKTURIRANIH CIKLOV

Cikel PDCA