REŠEVANJE PROBLEMOV

V mnogih organizacijah skušamo upravljati “performance” oz., ključne kazalnike uspešnosti tako, da delavcem podajamo razlage in zahteve, kaj naj storijo. Govorimo jim, naj delajo več, bolje, celo pametneje. Govorimo jim, naj bodo bolj samoiniciativni, ustvarjalni, samostojni, odgovorni. Govorimo jim, naj delajo stvari na različne načine. Pošiljamo opomnike, sklicujemo sestanke, pišemo pravila ali standarde, izvajamo učne delavnice, delamo informativne sestanke in govore, da bi jih navdihnili.

Zanimivo, ko vse te metode ne prinesejo pričakovanih odzivov in želenih rezultatov. Potem istim ljudem govorimo iste stvari, običajno celo na isti ali podoben način. Morda le nekoliko glasneje, z daljšimi sestanki in jeznim nastopanjem. Pošiljamo nova sporočila in opomnike, s poudarjenimi zapisi, ker so bile predhodne informacije ignorirane. Sklicujemo nove sestanke, z namenom ugotavljanja, zakaj predhodni niso bili dovolj učinkoviti, izvajamo ponovna izobraževanja …, in na koncu poizkušamo najti rešitev z različnimi psihološkimi pritiski ali celo grožnjami.

Nedoseženi cilji ob spremljanju ključnih kazalnikov uspešnosti so pogost problem na vseh hierarhičnih ravneh v podjetju. Namesto da bi reševali probleme, ker nedoseženi cilji običajno pomenijo potrate in veliko stanejo, gremo raje v prve akcije, ki se nam ponudijo. Raje iščemo razloge ali izgovore, namesto vzrokov, da bi ugotovili, zakaj se nam to dogaja.

Ali ni skrajni čas, da začnemo preživete vedenjske vzorce postopoma menjati, da postanemo pravi reševalci problemov, ki znajo postopati v različnih situacijah?

Tiste, ki vas zanima, kako reševati probleme, ko cilji niso doseženi, vabimo na strokovno delavnico na temo REŠEVANJA PROBLEMOV.

Skozi delavnico boste izvedeli kako odpraviti klasično razmišljanje in spoznali sodoben, preizkušen in strukturiran način reševanja problemov. Probleme bomo reševali na konkretnih primerih, zato je zaželeno, da pripravite svoj primer problema (s podatki in slikovnim gradivom), katerega bi radi reševali v okviru delavnice.

strukturirano-resevanje-problemov

REŠEVANJE PROBLEMOV Z DIGITALNIM ORODJEM