SODOBNO REŠEVANJE PROBLEMOV

SPLETNI INTERAKTIVNI PROGRAM USPOSABLJANJA

Namen spletnega interaktivnega programa usposabljanja, je zagotoviti znanje in veščine, potrebne za sodobno reševanje problemov pri obvladovanju kakovosti, produktivnosti in varnosti.

Ali poznate izrek Alberta Einsteina? Dejal je: »Če bi imel na voljo eno uro časa za rešitev problema, bi  55 minut razmišljal o težavi in le pet minut o rešitvah.«

S tem je hotel povedati, kako pomembno je premišljeno delo, da lahko najdemo dobre rešitve. V realnem svetu nastopa veliko ovir, ki preprečujejo učinkovito reševanje problemov, zato moramo imeti bogate sposobnosti in robustne procese reševanja problemov. Mnoge sposobnosti in procesi so univerzalni in jih lahko uporabimo ob katerikoli priložnosti, vendar obstaja nekaj specifičnih in tudi ključnih elementov, ki jih je dobro poznati in upoštevati.

Z namenom, da bi prepoznali specifične priložnosti za izboljšanje obstoječih kompetenc in procesov reševanja problemov, smo oblikovali unikatni program spletnega usposabljanja, ki ga lahko spremljate v celoti ali v obsegu, ki vas interesira.

Vsebina delavnice:

  • 11. februar 2021 – Uvodno spoznavanju elementov učinkovitega reševanja problemov.
  • 18. februar 2021 – Sodobno reševanje problemov produktivnosti / delo na dejanskem primeru kroničnih zastojev in primeru posamičnih zastojev v proizvodnji.
  • 25. februar 2021 - Sodobno reševanja problemov kakovosti / delo na dejanskem primeru reklamacije – zunanje neskladnosti in primeru interne ne-kakovosti v proizvodnji, obravnavanje kroničnih problemov kakovosti.
  • 25. februar 2021 - Sodobno reševanja problemov varnosti / delo na dejanskem primeru nedoseženega rezultata varnosti in primeru konkretne posamične nezgode pri delu.

Ključne točke delavnice

  • Udeleženci delavnice se bodo seznanili s postopkom reševanja problemov, še zlasti z izvajanjem analize osnovnega vzroka na konkretnih primerih.
  • Delavnico bo vodil izkušen inštruktor v postopkih reševanja in v analizah temeljnega vzroka. Vsak obravnavan primer, bo izhajal iz realnega primera, reševali pa ga bomo s pomočjo napredne digitalne tehnologije.
  • Udeleženci delavnice se bodo srečali z novim načinom razmišljanja o problemu in se bodo naučili metode strukturiranega reševanja mnogih težav oz. problemov, s katerimi se lahko srečamo na delovnem mestu v proizvodnji.
  • Popoln uvodni tečaj za učinkovito reševanje problemov in obvezen tečaj za vse, ki sodelujejo v procesih reševanja problemov.

  • Udeleženci delavnice se bodo naučili, kako izvajati postopek reševanja pri preprostih in tudi zapletenih problemih.

REŠEVANJE PROBLEMOV

KLASIČNO IZVAJANJE DELAVNICE

V mnogih organizacijah skušamo upravljati “performance” oz., ključne kazalnike uspešnosti tako, da delavcem podajamo razlage in zahteve, kaj naj storijo. Govorimo jim, naj delajo več, bolje, celo pametneje. Govorimo jim, naj bodo bolj samoiniciativni, ustvarjalni, samostojni, odgovorni. Govorimo jim, naj delajo stvari na različne načine. Pošiljamo opomnike, sklicujemo sestanke, pišemo pravila ali standarde, izvajamo učne delavnice, delamo informativne sestanke in govore, da bi jih navdihnili.

Zanimivo, ko vse te metode ne prinesejo pričakovanih odzivov in želenih rezultatov. Potem istim ljudem govorimo iste stvari, običajno celo na isti ali podoben način. Morda le nekoliko glasneje, z daljšimi sestanki in jeznim nastopanjem. Pošiljamo nova sporočila in opomnike, s poudarjenimi zapisi, ker so bile predhodne informacije ignorirane. Sklicujemo nove sestanke, z namenom ugotavljanja, zakaj predhodni niso bili dovolj učinkoviti, izvajamo ponovna izobraževanja …, in na koncu poizkušamo najti rešitev z različnimi psihološkimi pritiski ali celo grožnjami.

Nedoseženi cilji ob spremljanju ključnih kazalnikov uspešnosti so pogost problem na vseh hierarhičnih ravneh v podjetju. Namesto da bi reševali probleme, ker nedoseženi cilji običajno pomenijo potrate in veliko stanejo, gremo raje v prve akcije, ki se nam ponudijo. Raje iščemo razloge ali izgovore, namesto vzrokov, da bi ugotovili, zakaj se nam to dogaja.

Ali ni skrajni čas, da začnemo preživete vedenjske vzorce postopoma menjati, da postanemo pravi reševalci problemov, ki znajo postopati v različnih situacijah?

Tiste, ki vas zanima, kako reševati probleme, ko cilji niso doseženi, vabimo na strokovno delavnico na temo REŠEVANJA PROBLEMOV.

Skozi delavnico boste izvedeli kako odpraviti klasično razmišljanje in spoznali sodoben, preizkušen in strukturiran način reševanja problemov. Probleme bomo reševali na konkretnih primerih, zato je zaželeno, da pripravite svoj primer problema (s podatki in slikovnim gradivom), katerega bi radi reševali v okviru delavnice.

strukturirano-resevanje-problemov

REŠEVANJE PROBLEMOV Z DIGITALNIM ORODJEM