STRUKTURIRANO REŠEVANJE PROBLEMOV

 

A3 POSTOPEK REŠEVANJA PROBLEMOV

SPOZNAVANJE # 1 POSTOPKA REŠEVANJA PROBLEMOV V SVETU

Ko se soočamo s problemom in odločitvijo, vedno želimo hiter in pravi odgovor. Pri tem nas pogosto ovira lastno prepričanje ali predsodek, da imamo najboljše rešitve v dani situaciji.

Nevede se obnašamo kot »go-getter-ji« (osebe, ki se odzivajo hitro), ne da bi se prepričali o vseh pomembnih dejstvih in poiskali osnovne vzroke.

Reševanje problemov je torej kompleksen proces, ki zahteva vrsto spretnosti in korenito spremembo obstoječih navad.

Heinrich-ov zakon pravi, da posamezna pomanjkljivost ali osnovni vzrok lahko povzroči: 1 večjo izgubo, 29 manjših izgub in 300 neznatnih izgub. Cilj reševanja problemov je iskanje vzrokov na viru, v procesih, sistemu, organizaciji, kompetencah in ne zgolj odzivati se na težave.

To pravilo ne velja le za nezgode, temveč za večino težav ali problemov, ki se nam dogajajo: okvare na strojih, nekakovostni izdelki, zamujeni roki, nedoseženi cilji, bolezni …, skoraj vedno obstajajo določene pomanjkljivosti, nevarni dogodki, obnašanja, stanja, simptomi, ki vodijo do njih.

Težava je, da se ljudje odzivamo predvsem na posledice, ko se zgodi reklamacija, izmet, zastoji v proizvodnji, nezgoda … Vezano na nastal problem izvedemo korektivne akcije, morda primer napake objavimo ali se o njej pogovorimo, da bi se iz nje kaj naučili. V iskanje osnovnih vzrokov in odkrivanje potencialnih nevarnosti pa se običajno ne spuščamo ali zelo redko. Temu rečemo: GAŠENJE POŽAROV.

Skozi našo delavnico boste spoznali A3 in ostale razširjene postopke reševanja problemov. Predstavili bomo primere dobre prakse podjetja, kjer so vsi zaposleni reševalci problemov. Probleme bomo reševali na konkretnih primerih, zato je zaželeno, da pripravite tudi svoj primer problema (s podatki in slikovnim gradivom), katerega bi radi reševali v okviru delavnice.

A3 postopek reševanja problemov

8D PROCES REŠEVANJA PROBLEMOV

KAKO NASTAVITI PROCES REŠEVANJA PROBLEMOV IN IZBOLJŠATI KOMPETENCE

Eden od pogostih načinov reševanja problemov, s katerim se srečujemo v praksi, je metoda 8D, katere rezultat je izpolnjeno »8D poročilo«.

Vendar 8D vse prevečkrat razumemo zgolj kot obrazec ali nujno zlo, ki ga je potrebno opraviti zaradi zahtev kupca. Cilj delavnice je udeležencem spremeniti mnenje glede samega procesa, prikazati uporabnost in sodobnejše načine izvajanja ter vpeljave procesa, ki nam olajša in poenostavi delo. Izvirno je 8D metoda veliko več kot le poročilo.

Vsak korak 8D strukturiranega postopka reševanja problemov predstavlja vrsto izzivov, ki jih  lahko premagujemo bolje, v prvi vrsti z bolj kritičnim razmišljanjem, dobro organizacijo in nenehnim izboljševanjem kompetenc zaposlenih in delovnih procesov.

Delavnica »8D - UČINKOVITO REŠEVANJE PROBLEMOV« zajema vzpostavitev robustnega procesa reševanja problemov po standardnih korakih 8D metode:

  1. Definiranje ekipe za reševanje problematike
  2. Opis problema
  3. Zajezitveni ukrepi
  4. Analiza vzroka in posledic problema
  5. Definicija korektivnih ukrepov
  6. Implementacija korektivnih ukrepov in sledenje uspešnosti uvedenih ukrepov
  7. Vzpostavitev preventivnih ukrepov v proces
  8. Končni sestanek – izdelava povzetka (Lesson Learned Process)
8D PROCES REŠEVANJA PROBLEMOV

REŠEVANJE PROBLEMOV Z DIGITALNIM ORODJEM