Metoda QC story

QC Story je orodje celovite kakovosti TQM (Total Quality Management), ki je v osnovi namenjeno reševanju problemov na strukturiran način. Temelji na principu PDCA, kjer v devetih korakih predstavimo celo zgodbo od  izbire primera do popolne rešitve. Orodje ni med najbolj razširjenimi v svetu,  čeprav je po po vsebini in namenu, enaka ali identična, bolj znani analizi A3.

Običajno je formalizirana na listu papirja ali tudi na panoju ali plakatu. Večji formati, recimo 2x2 metra, so priljubljeni še zlasti v podjetjih z dobro razvitim vizuualnim menedžmentom. Kajti jasen in vizualen prikaz primera v obliki zgodbe omogoča boljšo razčlenitev problema in reševanje ter predvsem razumavanje. Pomanjkljivost tovrstnih prikazov je relativno težko obvladovanje informacij in baze podatkov.

V našem podjetju smo razvili spletno aplikacijo (software), ki omogoča lažje obvladovanje informacij. Orodje smo poimenovali ACP - Analysis of Causes for Problem in jo naredili univerzalno, saj je z njo mogoče  poleg QC story, nadomestiti tudi ostala klasična orodja kot so:  A3, 8D poročilo ... Še več, z ACP se lahko projekti eliminiranja izgub po strukturi PDCA, DMAIC ali 6Sigma, izvajajo še bolj strukturirano in učinkovito. Velika prednost je tudi ta, da je uporaba možna na različnih napravah (računalnik, tablica, telefon).

Kakšen je namen orodja QC story?

Reševanje problemov je danes ključnega pomena za sleherno podjetje, ki želi biti konkurenčno. Namesto zgolj korektivnih ali gasilskih akcij, želimo ugotoviti osnovne vzroke zakaj se nam težave dogajajo in za to poiskati rešitve. To pomeni, da smo usmerjeni v stalno izboljševanje na vseh področjih, od kakovosti, varnosti pri delu, zanesljivosti, stroških ...

QC story, pa ni zgolj orodje za reševanje problemov, temveč tudi orodje komunikacije. Na tak način predstavimo problem na jasen in razumljiv način širšemu krogu zaposlenih. Tako vse več zaposlenih razume delovne procese in osnovne vzroke za nastale težave. Postopoma se v reševanje problemov začnejo vključevati vsi zaposleni, tudi operaterji, kar pomeni za njih nove izzive na delovnem mestu in ustvarjanje nove, višje dodane vrednosti.

PRIKAZ CIKLA ALI KORAKOV ORODJA QC STORY