8D - PROCES REŠEVANJA PROBLEMOV

KAKO NASTAVITI PROCES REŠEVANJA PROBLEMOV IN IZBOLJŠATI KOMPETENCE

Eden od pogostih načinov reševanja problemov, s katerim se srečujemo v praksi, je metoda 8D, katere rezultat je izpolnjeno »8D poročilo«.

Vendar 8D vse prevečkrat razumemo zgolj kot obrazec ali nujno zlo, ki ga je potrebno opraviti zaradi zahtev kupca. Cilj delavnice je udeležencem spremeniti mnenje glede samega procesa, prikazati uporabnost in sodobnejše načine izvajanja ter vpeljave procesa, ki nam olajša in poenostavi delo. Izvirno je 8D metoda veliko več kot le poročilo.

Vsak korak 8D strukturiranega postopka reševanja problemov predstavlja vrsto izzivov, ki jih  lahko premagujemo bolje, v prvi vrsti z bolj kritičnim razmišljanjem, dobro organizacijo in nenehnim izboljševanjem kompetenc zaposlenih in delovnih procesov.

Delavnica »8D - UČINKOVITO REŠEVANJE PROBLEMOV« zajema vzpostavitev robustnega procesa reševanja problemov po standardnih korakih 8D metode:

  1. Definiranje ekipe za reševanje problematike
  2. Opis problema
  3. Zajezitveni ukrepi
  4. Analiza vzroka in posledic problema
  5. Definicija korektivnih ukrepov
  6. Implementacija korektivnih ukrepov in sledenje uspešnosti uvedenih ukrepov
  7. Vzpostavitev preventivnih ukrepov v proces
  8. Končni sestanek – izdelava povzetka (Lesson Learned Process)

 

Čeprav se primeri na delavnici nanašajo na proizvodno industrijo, je metodologija reševanja problemov univerzalna in se lahko uporablja za reševanje internih problemov, kot tudi reklamacij do kupca.

8D proces reševanja problemov