QC STORY in QRQC

SISTEMATIČNO REŠEVANJE PROBLEMOV OB VSEH PRILOŽNOSTIH IN IZZIVIH

Uspešni posamezniki in uspešne organizacije niso brez problemov, vendar vedo, kako probleme reševati in kako učinkovito ukrepati, kadar se pojavijo. Vsaka organizacija se nenehno ukvarja z izboljševanjem na vseh področjih, z namenom, da bi vedno zadovoljila svoje odjemalce, tako da stalno išče kompromise med kakovostjo, stroški in roki. Da bi ohranili to krhko ravnotežje glede na vse večje zahteve odjemalcev ali kupcev, organizacije sistematično preganjajo vse nepravilnosti, ki se pojavljajo.

Problemi so prisotni. Ko jih imamo, ne moremo ostati ravnodušni saj nas to običajno drago stane. Najprej jih moramo razumeti - spoznati, da jih potem lahko odpravimo. Za ta proces ni dovolj, da smo odločni, imeti moramo tudi ustrezen model, če želimo doseči dober rezultat.

Pri reševanju problema je potrebno upoštevati tudi razliko med teorijo in prakso. V teoriji je problem po navadi realen, znan, čist in ima največkrat eno rešitev. V praksi je potrebno problem najprej najti in ga določiti. Šele potem se lotimo raziskovanja, posvetovanja s kolegi. Možno je najti več rešitev.

Kateri model za reševanje problemov izbrati?

Obstaja več modelov za reševanje problemov, katerim je vsem skupno, da se naslanjajo na cikel PDCA. Pri izbiri ustreznega modela je smiselno, da izberemo že preizkušen model, ki v različnih praksah že daljše obdobje dobro funkcionira. Tak model je tudi QC Story. QC Story ima standarden proces, ki se imenuje »9 etap QC Story«.

QC Story se lahko uporablja ne le za reševanje problemov kakovosti, ampak tudi za probleme produktivnosti, stroškov, logistike, energije, varnosti itd. QC Story je univerzalno orodje za reševanje vseh vrst problemov. Potek, ki ga uporablja QC Story, velja za reševanje problemov v skupini, kot tudi posamično.

Nepogrešljiv element rabe orodja QC Story je tudi pristop QRQC - Quick Response Quality Control. Prvič so ga uporabili v podjetjih Nissan, Valeo in Renaultu, z namenom učinkovitega reševanja problemov, ki temelji na sledečih načelih:

  • Hitra reakcija: reagira takoj, ko se pojavi problem;
  • Gen-jitsu: resnični podatki (ugotavljanje in preverjanje dejstev, realnih podatkov);
  • Gem-ba: dejansko mesto (ogled kraja dogodka ali reševanje na mestu dogodka, vključevanje zaposlenih, ki delajo v pomanjkljivem procesu);
  • Gen-Butsu: z dejanskimi deli (preučevanje dejanskega neskladnega izdelka, primerjava ustreznega dela z neustreznim, analiza materiala, ogled okvarjenega dela …)
  • Logično razmišljanje: uporabljati logiko (izbrati primerna orodja za reševanje težav ...). Mnenja so prepovedana.
  • Vodenje, Coaching: vodilni so vključeni v QRQC s postavljanjem vprašanj, nasveti in pohvalami ekip.

QRQC ne opredeljuje točnih korakov, temveč formulo postopanja in reševanja problemov na različnih nivojih, kot na primer:

  • Reševanje problemov znotraj osnovne delovne skupine (preverjanje standardov, enostavne analize 5 x zakaj …).
  • Reševanje problemov v okviru linije ali obrata (ukvarjanje z reklamacijami, neučinkovit ali nedosežen kazalnik uspešnosti. QRQC izvaja multidisciplinarna ekipa - proizvodnja, kakovost, inženiring, vzdrževanje, logistika …).
  • Reševanje problemov na nivoju tovarne (reševanje večjih ali pomembnejših problemov na podoben način, kot na nižjem nivoju, s to razliko, da se vključijo TOP vodilni – menedžment).
PDCA v devetih etapah delavnica QRQC