DIAGNOSTIKA ZRELOSTI ORGANIZACIJE

Tradicionalno vodenje podjetja je nekaj povsem običajnega, toda to je lahko zelo tvegano početje v današnjem globalno konkurenčnem svetu.

Če imamo zastarelo vodenje in organizacijo, nas lahko doletijo podobne posledice, kot če delamo z zastarelo tehnologijo in proizvodno opremo.

Subjektivno ali kot nepoznavalci zelo težko ocenimo ali gremo v korak s časom oz. s svetovnimi organizacijskimi trendi. Za oceno uporabljamo orodje, ki ga imenujemo »Diagnostika za ugotavljanje zrelostne stopnje organizacije v podjetju» po modelu Philip B. Crosby-a.

Diagnostika je postopek pridobivanja informacij o uspešnosti organizacije in ugotavljanja dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost.

Od drugih vrst ocenjevanj (vrednotenj) se razlikuje po tem, da se osredotoča na organizacijo podjetja.

To je odlično orodje, ki vam omogoča boljše razumevanje, kaj je dobro in kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi izboljšali svoje sposobnosti in učinkovitost poslovanja.

Prepoznavanje dejavnikov, ki vam pomagajo ali vas ovirajo pri doseganju rezultatov, je ključno za bolj uspešno poslovanje in spopadanje s svetovno konkurenco.

Diagnostika torej ni AUDIT, presoja ali neka druga oblika ocenjevanja na osnovi katere se poda ocena, temveč orodje s katerim  skušamo doseči razumevanje trenutne kulture podjetja – s pogovori z zaposlenimi, opazovanjem dogodkov in spoznavanjem delovnih procesov.

Z diagnostiko zrelosti organizacije:

  • Izmerimo na kateri izmed petih stopenj zrelosti se nahajate in to potrdimo s certifikatom.
  • Ugotovimo priložnosti za izboljšanje glede na svetovno odlična podjetja.
  • Predlagamo konkretne ideje za izboljšanje organizacije in vodenja.
Diagnostika zrelosti organizacije