Metoda QC story

QC Story je metoda celovite kakovosti TQM (Total Quality Management), ki je zasnovana za strukturirano reševanje problemov. Temelji na principu PDCA in v devetih korakih predstavi celotno zgodbo od izbire primera do popolne rešitve. Čeprav ni med najbolj razširjenimi metodami na svetu, je vsebinsko in namensko enaka ali identična bolj znani analizi A3 ali 8D poročilo.

Običajno se QC Story formalizira na papirju, panoju ali plakatu. Večji formati, kot je na primer 2x2 metra, so priljubljeni predvsem v podjetjih z dobro razvitim vizualnim menedžmentom. Jasen in vizualen prikaz primera v obliki zgodbe omogoča boljše razčlenjevanje problema, reševanje in predvsem razumevanje. Slabost takšnih prikazov je relativno težko obvladovanje informacij in podatkovne baze.

V našem podjetju smo razvili spletno aplikacijo (programsko opremo) imenovano APS – Advanced Problem Solving, ki je namenjena reševanju kompleksnih problemov. APS je univerzalno orodje, saj poleg QC Story lahko nadomesti tudi druga klasična orodja, kot so A3, 8D poročilo itd. Poleg tega se projekti za odpravljanje izgub po strukturi PDCA, DMAIC ali 6Sigma z APS izvajajo še bolj strukturirano in učinkovito. Velika prednost modula APS je tudi možnost uporabe na različnih napravah, kot so računalniki, tablični računalniki in pametni telefoni.

 

Ključni cilji metode QC Story

Reševanje problemov: danes je reševanje problemov ključnega pomena za konkurenčnost podjetja. Namesto zgolj uporabe popravljalnih ukrepov ali gašenja požarov, si QC Story prizadeva identificirati osnovne vzroke težav in najti rešitve. Ta pristop spodbuja stalno izboljševanje na vseh področjih, kot so kakovost, varnost pri delu, zanesljivost in zmanjšanje stroškov.

Komunikacijsko orodje: QC Story služi kot močno komunikacijsko orodje. Z jasnim in razumljivim prikazom problemov pritegne širši krog zaposlenih. Posledično vse več zaposlenih pridobi boljše razumevanje delovnih procesov in osnovnih vzrokov težav. Postopoma se vsi, vključno z operaterji, vključujejo v reševanje problemov, kar prinaša nove izzive in ustvarjanje večje dodane vrednosti v njihovih vlogah.

Vključitev metodologije APS v vaš pristop k reševanju problemov omogoča vaši organizaciji učinkovito spreminjanje, izboljšanje sodelovanja in doseganje trajnostnih izboljšav na različnih operativnih področjih. Z uporabo metode QC Story lahko preoblikujete reševanje problemov v dinamičen proces, ki spodbuja nenehno rast in zagotavlja konkurenčno prednost.

 

PRIKAZ CIKLA ALI KORAKOV ORODJA QC STORY