Standardizacija dela

Standardizacija dela je eden najmočnejših, a najmanj uporabljenih orodij lean organizacije. Z dokumentiranjem trenutno najboljše prakse, si zagotovimo osnovo za izvedbo najboljše prakse in izboljšanje. Standardizacija ni zgolj delovni standard, temveč celoten postopek, ki poteka v etapah SDCA.

Standardizacija dela - namen in izvajanje

Pri izvajanju delovnih operacij, se brez standardizacije dogajajo velika razhajanja med  posameznimi ponavljajočimi dejanskimi izvedbami. Odstopanja lahko pomenijo:

  • potrate v gibih brez dodane vrednosti,
  • napake pri delu, ki se odražajo v nekakovosti,
  • slaba učinkovitost;
  • neupoštevanje varnostnih navodil itd.

 

Standardizirano delo pomeni zagotavljanje določenih standardov in predstavlja osnovo za izboljšanje - Kaizen. Vsako izboljšano prakso standardiziramo, kar pomeni nov standard in osnovo za ponovno izboljšanje, in tako naprej. Vsi operaterji izvajajo delovne operacije po enakem, najboljšem postopku ali standardu. Prednost je tudi:

  • lažje usposabljanje novih operaterjev,
  • odpravijo se ali zmanjšajo napake in nezgode pri delu ...

STANDARD, POMENI OSNOVO ZA STANDARDIZACIJO DELA