KAIZEN

Enodnevna delavnica

»Kaizen« je japonska beseda, ki pomeni spremembo na bolje. Termin se uporablja na področju stalnega napredka. KAIZEN lahko predstavlja filozofijo oz. koncept na višji ravni, pa tudi različne operativne metodološke pristope sestavljene iz strukturiranih korakov, ki jih lahko apliciramo v vseh segmentih podjetja.

Kaizen so prvič predstavili v letu 1950, kot sestavni del Toyotinega proizvodnega sistema TPS (Toyota Production System). Od takrat se je ta kultura nenehno razvijala in širila po celem svetu in v vseh gospodarskih panogah, princip pa ostaja ves čas enak: »s stalnim izboljševanjem, z malimi izboljšavami in fokusiranimi projekti, zagotavljati stalni napredek na vseh področjih poslovanja«.

V središču postopka Kaizen so ljudje. Gre za kulturo visoko motiviranih in predanih zaposlenih, ki so vsakodnevno vključeni v procese stalnih izboljšav. Od vseh zaposlenih se pričakuje, da v okviru rednega dela bdijo nad priložnostmi kaj bi lahko izboljšali, da predlagajo ideje in jih celo uresni-čujejo.

ZAKAJ KAIZEN?

Eden največjih razlogov zakaj bi vsa podjetja morala implementirati Kaizen v svoje procese je ta, da Kaizen ni eden izmed »dragih« projektov, ki ga izpeljemo kot enkratno zadevo, temveč so to vsakdanje male izboljšave. Kaizen ne temelji na dragih izboljšavah in ne predstavlja »revolucije«, temveč »evolucijo«.

Stalno iskanje manjših priložnosti in implementacija »mikro izboljšav« se skozi čas pokaže v napredku na vseh področjih, pri obvladovanju stroškov, produktivnosti, kakovosti, varnosti, delovnih pogojev in ostalih performancah.

V teh zahtevnih časih ni pomembno obvladovati ključna področja uspešnosti le v proizvodih podjetjih, temveč, tudi v storitvenem sektorju, javnih službah ... Aktualna zdravstvena kriza nas bi lahko še dodatno spodbudila k uvedbi tega postopka v naše zdravstvo, do katerega znamo biti vsi kritični, rešitev pa ne znamo uveljaviti.

GEMBA KAIZEN

Gemba in Kaizen sta sicer dva različna pristopa, vendar ju je potrebno izvajati sočasno, saj dopolnjujeta eden drugega. Beseda »gemba« pomeni »kraj zločina« oz. kraj dogod-ka. Pomeni, da če želimo nekaj spremeniti, tega ne dela-mo iz sejne sobe oz. v okviru raznih sestankov, temveč moramo biti prisotni tam, kjer se vse skupaj odvija – na »mestu dogodka«.

Na Kaizen lahko gledamo kot na koncept, filozofijo … lahko pa ga izvajamo tudi čisto tehnično v obliki metode. Kaizen povezuje različne tehnike in pristope, ki so svetovno pri-znane in se uporabljajo že vrsto let pri optimizacijah procesov.

Večina ukrepov, ki jih lahko vidimo v podjetju ne temelji na strukturiranih pristopih, temveč na izkušnjah posameznikov. Takšni ukrepi so le redko učinkoviti in ne odpravljajo osnovnih vzrokov za nastanek izgub.

Ocenjujemo, da 66% dela vsakega zaposlenega, tako v operativi, kot v managementu, nima takšne dodane vrednosti, kot bi bilo to mogoče z upoštevanjem strukturiranih metod izboljševanja. Kaizen je le ena izmed metod, s katero je mogoče »napasti« izgube, s katero je mogoče zagotoviti razvoj kadrov in s katero je mogoče razviti robustne procese.