Zagotavljanje kakovosti

STROŠEK KAKOVOSTI

STROŠEK KAKOVOSTI

Strošek kakovosti je pojem ali metodologija, ki organizaciji omogoča, da določi, v kolikšni meri se njeni viri uporabljajo za dejavnosti, da bi zagotovili kakovost. Na eni strani imamo  stroške preprečevanja napak, kot so: nadzori (kontrola kakovosti, interni auditi …) in preprečevalne aktivnosti (izobraževanje, FMEA …),

 

Na drugi strani stroške kakovosti predstavljajo stroški odpravljanja napak, ki zajemajo  interno ne-kakovost (izmet, popravila) ali zunanjo ne-kakovost (napake, ki jih je zaznal kupec, reklamacije …).

Stroški kakovosti

Stroški kakovosti

Razpolaganje z informacijami, koliko nas vse to stane, omogoča organizaciji, da določi potencialne prihranke, ki jih je mogoče doseči z iskanjem in izvajanjem izboljšav.

 

Dejstvo je, da lahko med najcenejše in tudi najbolj učinkovite ukrepe zagotavljanja kakovosti, uvrstimo različne oblike internih auditov, še zlasti, če imamo sistem večplastnih ali nivojskih procesnih auditov - Layered Process Audits.

 

Nivojski procesni auditi so sredstvo zagotavljanja kakovosti. Namesto tradicionalne metode kontrole kakovosti izdelka (kaj je bilo proizvedeno in ali je izdelek ustrezne kakovosti), se nivojski auditi fokusirajo na kakovost procesov (kako proizvajamo in ali je način izvedbe procesov optimalen).

 

Pri klasičnem izvajanju nivojskih procesnih auditov smo ugotovili mnoge izzive, še zlasti pri planiranju, obveščanju in spremljanju ukrepov, ki izhajajo iz teh procesov. To je bil motiv, da smo razvili digitalno orodje DAM - Daily Audit Management, ki se lahko uporabi za izvajanje nivojskih procesnih auditov in tudi v ostale namene, kot so klasični auditi, interne presoje, »radarji«, gemba walk, ocene tveganja …

 

Orodje DAM omogoča uporabniku pomoč pri vodenju postopka nivojskega audita in še zlasti olajša izvajanje vseh naštetih operacij, ki so se pokazale, kot težavne pri konvencionalni izvedbi tega procesa. Aplikacija DAM omogoča statistično obdelavo in uporabo informacij iz preteklih nivojskih auditov, ki so nam v pomoč pri iskanju boljših rešitev. Velik del komunikacije in informiranja pri konvencionalni izvedbi nivojskega audita je slonelo na papirnih obrazcih in klasični elektronski pošti, kar je povzročalo velike izgube v času in ostale oportunitetne stroške. Z digitalno rešitvijo prihranimo, pri okvirni uporabi 100 x mesečno, cca. 70.000 EUR, zgolj iz naslova privarčevanega časa.

Prikaz nivojskega audita z aplikacijo DAM - Daily Audit Management

Kako orodje deluje si lahko ogledate TUKAJ.

 

Vsi, ki bi želeli izvedeti več o dobri praksi ali brezplačno preizkusiti orodje v svojem  okolju, nam lahko pošljete sporočilo na psb@dmetra-leanway.com ali nas pokličete po telefonu 07 30 73 081.