KAN BAN

NAREDIMO DELO BOLJ VIDNO!

NAREDIMO DELO BOLJ VIDNO!

Večina delovnih aktivnosti v pisarniškem okolju je nevidnega – zakopano nekje v računalnikih ali glavah zaposlenih. Posledično je težko vedeti, na čem ljudje delajo, ali so preobremenjeni, kdo bi lahko in kdo ne more prevzeti več nalog.

Za to obstajajo fizična ali digitalna orodja za vodenje aktivnosti, ki rešujejo to problematiko.

Vodenje aktivnosti na konvencionalen način

Vodenje aktivnosti na konvencionalen način

Kaj je to vizualno vodenje aktivnosti?

Vsaka posamična naloga ali aktivnost je zabeležena v obliki kartice, ki določa naloge, kdo je nosilec naloge, kdaj je rok izvedbe in kakšen je njen status. To orodje ne omogoča zgolj bolj uspešno upravljanje nalog, temveč tudi pravičnejšo razporeditev dela. Poleg tega s tem odpravimo nešteto e-poštnih sporočil s katerimi izmenjujemo informacije in preverjamo stanja. Poleg tega z digitalnim vodenjem aktivnosti  ni potrebe, da bi vsako temo obravnavali na sestankih, ker je vse razvidno iz tega orodja.

 

Tak sistem dela ni koristen samo za proizvodna podjetja, temveč za sleherno organizacijo (medicinske oddelke, servisno delavnico, restavracijo ali hotel …), ki želi upravljati aktivnosti na vizualen in učinkovit način.

 

Ovira, da je V praksi je še vedno malo organizacij, ki vodijo aktivnosti na digitalni način. Ovira je verjetno v tem, da je na začetku potrebno vložiti nekoliko več truda, da vzpostavimo dnevno rutino digitalnega vodenja aktivnosti.

 

Večina podjetij, ki se odloči in vztraja pri tem načinu dela, kaj hitro ugotovi, da orodje vizualnega vodenja aktivnosti  omogoča hitrejše upravljanje in tudi opravljanje dela, z dramatično manj truda.

 

Prednost vizualizacije je tudi v tem, da zaposleni vidijo, kaj delajo sodelavci in se ustrezno odzovejo  z nudenjem pomoči, podajanjem idej ..., kar prispeva k dodatnemu napredku.

Vodenje aktivnosti na sodoben – digitalen način z orodjem SAM - Small Activity Management

Vizualno vodenje aktivnosti

 

Vizualno vodenje aktivnosti ali nalog je spada med orodje vizualnega menedžmenta. Gre za način vodenja, ki obsega različne pristope, tehnike in pripomočke ..., kar prispeva k izboljšanju vidnega zaznavanja in komunikacije.

 

Osnovno načelo dobrega vizualnega menedžmenta je: »VIDNO (jasno) V HIPU«. To osnovno načelo, torej lahko uresničimo tudi pri vodenju delovnih aktivnosti ang. »task managementu«

 

Z jasnim vpogledom v aktivnosti, kjer je moč v trenutku priti do tistih informacij, ki nas v danem trenutku zanimajo in kjer lahko vidimo napredek oz. status posamezne aktivnosti, lahko bistveno zmanjšamo delovne obremenitve! Vizualizacija je ključno orodje, če želimo zagotoviti vitko poslovanje!