DAM – Daily Audit Management

Preverjanje je nepogrešljiv element cikla PDCA (Plan, Do, Check, Act), kadar želimo nadzirati in izboljševati delovne procese. V teoriji naj bi med vsemi fazami cikla PDCA vladalo ravnovesje. Žal v praksi pogosto posvečamo mnogo premalo časa načrtovanju in še zlasti preverjanju, zato je še toliko bolj dragoceno, če obstajajo rešitve, ki nam prihranijo čas in omogočijo boljše delo.

DAM - Daily Audit or Assessment Management je programsko orodje za strukturirano izvajanje auditov, diagnostik, preverjanj in ostalih ocenjevanj, presoj na osnovi vprašanj ali kriterijev. Ocenjevanje se izvaja s pomočjo računalnika, tablice ali pametnega telefona.

Z orodjem lahko odlično nadomestite klasično izvajanje auditov in ostalih ocenjevanj s pomočjo vprašalnikov na papirju, kot tudi vodenje aktivnosti v tabelarični obliki.

Toda, nove tehnologije poleg prednosti prinašajo tudi nove izzive. Potrebno je spremeniti obstoječe navade, organizacijo dela in osvojiti nove sposobnosti – spretnosti.

DAM - Daily Audit Management strokovna delavnica

NIVOJSKI AUDITI