Kaj je analiza 5 X ZAKAJ?

To je metoda spraševanja, ki vodi k identifikaciji osnovnega vzroka ali vzrokov  problema. Njena raba je univerzalna. Najpogosteje jo uporabljamo pri obravnavanju problemov ali napak: kakovosti, varnosti pri delu, izgubah proizvodne učinkovitosti ...

Kakšen je namen analize 5 X ZAKAJ?

Običajno ob nastalih napakah ali problemih sprejemamo pretežno korektivne rešitve in odpravljamo zgolj posledice. Analiza 5 X ZAKAJ nam omogoča iskanje rešitev, da bi odpravili vir ali osnovni vzrok problema. Na tak način eliminiramo enega ali več vzrokov, z namenom, da ponovitev problema, ki ga rešujemo, ni več možna.

Ključne točke pri izvedbi analize 5 X ZAKAJ

Analiza 5 X ZAKAJ, je v osnovni logiki zelo preprosta, v praksi pa dokaj zahtevno orodje. Bistveno je, da smo pozorni, da:

  • je problem opisan jasno in jedrnato, v enem stavku z določili (kdaj se je zgodilo, kje, kdo je bil prisoten, koliko ...);
  • vprašanja zakaj si postavljamo, dokler ne pridemo do vzroka (ne krivca) v obliki človeškega faktorja;
  • določimo aktivnosti, ki zagotavljajo, da se problem ne bi ponovno pojavil.

Na koncu  analize določimo aktivnosti, odgovorne za reševanje in roke za odpravo posledic, predvsem pa vzrokov problema.

Danes je analiza 5 x ZAKAJ eno najbolj razširjenih orodij za ugotavljanje in odpravljanje osnovnega vzroka problema. V praksi jo lahko uporabimo samostojno ali pogosto v sklopu različnih oblik reševanja problemov, kot so: 8D poročilo, A3, QC Story, QRQC, pri projektih eliminiranja kroničnih izgub po načelu PDCA in tudi DMAIC.

Z ANALIZO 5 X ZAKAJ?, LAHKO ODPRAVIMO VIRE PROBLEMA

REŠEVANJE PROBLEMOV POSTER

DIGITALNO REŠEVANJE PROBLEMOV

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close