SAM - Small Activity Management

Strukturirano vodenje manjših aktivnosti

Vodenje klasičnih aktivnosti ali ukrepov v tabelarični obliki, označevanje pomanjkljivosti s kartončki (ang. tagging), obravnavanje skoraj dogodkov (near miss), reševanje preprostih problemov, delo v skupini, ugotavljanje osnovnega vzroka z analizo 5 x zakaj, vodenje posamičnih aktivnosti, izvajanje agilnih pristopov – SCRUM, to in še mnogo več, lahko nadomestite zgolj z enim pripomočkom, ki ga imenujemo SAM - Small Activity Management.

To je torej orodje za strukturirano vodenje manjših aktivnosti. Z orodjem SAM, lahko vodite posamezne aktivnosti ali skupino aktivnosti, vezanih na posamezen primer.

Prednost orodja je, da lahko posamezen primer obdelamo na hiter način (iz primera v neposredno akcijo) ali na enostaven strukturiran način po principu PDCA. Ta način obsega:

 • vizualen prikaz lokacije primera na sliki,
 • dokumentiranje primera,
 • enostavno reševanje osnovnega vzroka (v primeru ponavljajoče pomanjkljivosti, ob nevarnem dogodku …),
 • obveščanje in potrjevanje …

 

Z orodjem lahko odlično nadomestite klasično spremljanje aktivnosti v tabelarični obliki, označevanje pomanjkljivosti s kartončki (ang. tagging), obravnavanje potencialnih rizikov za napako ali nezgodo … Odličen pripomoček v procesih stalnega izboljševanja in vodenje aktivnosti po majhnih skupinah (ang. Small team Activities).

Prednosti in namen uporabe orodja SAM:

 

 • Strukturirano vodenje posamičnih aktivnosti (task management);
 • Vodenje skoraj dogodkov (vezano na varnost) (near miss management);
 • Vodenje pomanjkljivosti - vezano na zanesljivost strojev (abnormalities or anomalies management, tagging);
 • Vodenje aktivnosti v skupini (team management activities, small team activities, improvements or Kaizen group activities);
 • Agilno vodenje aktivnosti v timu (SCRUM, SPRINT, KAN BAN);
 • Izvajanje obhodov na terenu GEMBA WALK;
 • Podajanje sugestij – koristnih predlogov;
 • Reševanje ponavljajočih se manjših napak in tudi problemov, analiza osnovnega vzroka z orodjem 5 x zakaj (small problem solving, root cause investigation,  5 x why analysis) ...
SAM Small Acitvity Management
SAM Small Activity Management

Vodenje aktivnosti in obravnavanje potencialnih  izgub:

✔  Na strukturiran in vizualen način.

Digitalno,  brez izgubljenih informacij in enostavnim pregledom po zgodovini.

✔  Univerzalna uporaba na osnovi preizkušenih svetovnih metod

Analitika, kot osnova za organizacijske in sistemske ukrepe.

Uporaba:

✔   Za vodenje aktivnosti po delovnih skupinah.

   Orodje za proaktivno postopanje in preprečevanje problemov.

✔   Pri obvladovanju nevarnih dogodkov in ostalih pomanjkljivosti.

✔   Za enostavne analize osnovnega vzroka.

✔   Digitalni "tagging".

✔   Analiza po metodi 5 x ZAKAJ.

SAM Small Activity Management

Računalniška aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD omogoča, da:

  Za 25% skrajšate proces na katerega se nanaša primer.

✔  Za 45% povečate OUTPUT.

  Za 100 % izboljšate nadzor in transparentnost med vsemi hierarhičnimi nivoji.

  Izboljšate zadovoljstvo zaposlenih.

  Dvignete kakovost in robustnost obdelave informacij v realnem času.

INFORMACIJA O CENAH IN ZAHTEVA ZA DEMO VERZIJO