SAM - Small Activity Management

Strukturirano vodenje manjših aktivnosti

Je orodje za strukturirano vodenje manjših aktivnosti. Z orodjem SAM, lahko vodite posamezne aktivnosti ali skupino aktivnosti, vezanih na posamezen primer. To je lahko klasična delovna aktivnost, pomanjkljivost, nevarni dogodek (ang. near miss)

Prednost orodja je, da lahko posamezen primer obdelamo na hiter način (iz primera v neposredno akcijo) ali na enostaven strukturiran način po principu PDCA. Ta način obsega:

 • vizualen prikaz lokacije primera na sliki,
 • dokumentiranje primera,
 • enostavno reševanje osnovnega vzroka (v primeru ponavljajoče pomanjkljivosti, ob nevarnem dogodku …),
 • obveščanje in potrjevanje …

 

Z orodjem lahko odlično nadomestite klasično spremljanje aktivnosti v tabelarični obliki, označevanje pomanjkljivosti s kartončki (ang. tagging), obravnavanje potencialnih rizikov za napako ali nezgodo … Odličen pripomoček v procesih stalnega izboljševanja, za vodenje aktivnosti po majhnih skupinah (ang. Small team Activities).

SAM Small Activity Management

Vodenje aktivnosti in obravnavanje potencialnih  izgub:

✔  Na strukturiran in vizualen način.

  digitalno,  brez izgubljenih informacij in enostavnim pregledom po zgodovini.

✔  Univerzalna uporaba na osnovi preizkušenih svetovnih metod…

Uporaba:

✔  Za vodenje aktivnosti po delovnih skupinah.

✔   Pri obvladovanju nevarnih dogodkov in ostalih pomanjkljivosti.

✔   Za enostavne analize osnovnega vzroka.

✔   Digitalni "tagging".

✔   Analiza po metodi 5 x ZAKAJ.

Prednosti in namen uporabe orodja SAM:

 • Orodje je namenjeno za vodenje aktivnosti na strukturiran način, vizualizacijo primerov na fotografiji, enostavno analizo osnovnih vzrokov …
 • Informacije se shranjujejo na spletnem strežniku, do katerih dostopamo s prijavnim geslom, kjerkoli imamo internetni dostop.
 • Varčujemo z materiali, saj ni potrebe po tiskanju dokumentov.
 • Smo bolj učinkoviti, saj ni potrebe po prepisovanju, skeniranju, arhiviranju dokumentov.
 • Vpisovanje podatkov na enem mestu, prikaz je možen na različnih mestih  in v različnih oblikah.
 • Baza vseh primerov je urejena smiselno in arhivirana na enem mestu, ni iskanja dokumentov po različnih lokacijah.
 • Iskanje po preteklih primerih in ugotovitvah je enostavno in hitro.
 • Neposredno obveščanje po elektronski pošti:  nosilcev aktivnosti, nadrejenih oz. vključenih.
 • Integrirana standardna analitika o zamujenih rokih, nosilcih, rezultatih, trendu napredovanja ...
 • Možen izvoz v excel, za individualno obdelavo podatkov.
SAM Small Acitvity Management
SAM Small Activity Management

Računalniška aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD omogoča, da:

  Za 25% skrajšate proces na katerega se nanaša primer.

✔ Za 45% povečate OUTPUT.

  Za 100 % izboljšate nadzor in transparentnost med vsemi hierarhičnimi nivoji.

  Izboljšate zadovoljstvo zaposlenih.

  Dvignete kakovost in robustnost obdelave informacij v realnem času.

INFORMACIJA O CENAH IN ZAHTEVA ZA DEMO VERZIJO