Near miss_skorajšnje nezgode v proizvodnji

KRITIČNI PROBLEMI V PODJETJU

KRITIČNI PROBLEMI V PODJETJU IN KAKO JIH PREHITETI!

Herbert William Heinrich velja za enega pionirjev v industrijske varnosti. Bil je pomočnik načelnika oddelka za inženiring in inšpekcijski nadzor potniških zavarovanj. Leta 1931 je objavil svojo knjigo: Preprečevanje nesreč v industriji (Industrial Accident Prevention), v kateri je zapisal zanimivo ugotovitev, ki je obveljala, kot Heinrich-ov zakon. Ta pravi, da posamezna pomanjkljivost ali osnovni vzrok, lahko povzroči: 1 večjo nezgodo, 29 nezgod z manjšimi poškodbami in 300 dogodkov brez poškodb.

Na primer, na 330 telefoniranj med vožnjo, se zgodi:

  • 300 situacij kot je, nepozorna vožnja, višji tlak ali vznemirjenost zaradi spregledane situacije, vožnja po bankini …
  • 29 situacij s hitrim zaviranjem, povito pločevino …
  • 1 večja nezgoda z večjo materialno škodo ali poškodbami človeka.

S časom se je ugotovilo, da Heinrich-ovo pravilo oz. zakon ne velja le za nezgode, temveč za večino težav ali problemov, ki se nam dogajajo: okvare na strojih, nekakovostni izdelki, zamujeni roki, nedoseženi cilji, bolezni …, skoraj vedno obstajajo določene pomanjkljivosti, nevarni dogodki, obnašanja, stanja, simptomi, ki vodijo do njih.

Henrich pyramid / Heinrichova piramida

Heinrichova piramida

Težava je, da se ljudje odzivamo predvsem na posledice, ko se zgodijo: reklamacija, izmet, zastoji v proizvodnji, nezgoda …, nakar izvedemo korektivne akcije, morebiti primer napake objavimo ali se o njej pogovorimo, da bi se iz nje kaj naučili. V iskanje osnovnih vzrokov in odkrivanje potencialnih nevarnosti pa se skoraj ne spuščamo ali zelo redko.

Dejstvo je, da vsega ni moče preprečiti, toda tako prepričanje lahko vodi v to, da se ne preprečijo tiste težave, ki bi se lahko. Še zlasti, ker lahko mnogo potencialnih težav zaznamo z našimi čutili, kot so: vid, sluh, vonj, tip, v določenih primerih in pogojih tudi okus. Raje se držimo v neki coni ugodja in se odzivamo na očitne težave, po principu: »kar se mora, ni težko«. Toda po toči zvoniti je prepozno!

Na srečo je zavest glede preprečevanja težav vse večja. Zagotovo ste že slišali za sistem obravnavanja nevarnih ali skorajšnjih dogodkov, ko iščemo in obravnavamo potencialna tveganja za nezgode pri delu, ali metodo TPM – Total Productive Maintenance, ko se odkrivajo pomanjkljivosti na stroju, ki se označujejo z listki, da bi preprečili okvare. Pri zagotavljanju kakovosti ravno tako poznamo mnogo različnih preventivnih orodij, med najbolj razširjenimi so zagotovo različne oblike auditov. Ti procesi so stalni in sistematično vodeni, saj so viri napak, nezgod itd. – neusahljivi!

Toda, ali veste, da obstajajo digitalna orodja, ki so namenjena preprečevanju napak in analizam osnovnega vzroka?

Imenuje se SAM - Small Activity Management, ki je v osnovi univerzalno orodje. Lahko se uporablja za beleženje vseh klasičnih aktivnosti, ki jih pospremimo z odgovornimi in roki, vendar je bolje, da omejimo rabo le na evidentiranje pomanjkljivosti in problemov, ki bi lahko pripeljale do neželenih napak ali dogodkov. Z namenom preprečevanja: okvar, nezgod, ne-kakovosti … Lokacijo vsakega zabeleženega primera vidno prikažemo s piktogramom na načrtu procesa ali stroja. Tako lahko natančno razberemo katere potencialne nevarnosti prežijo na izbranem mestu oz. lokaciji. Na tak način lahko v celoti nadomestimo zastarel način označevanja s karticami, ki se mu v angleškem jeziku reče »tagging«.

SAM - Small Activity Management

SAM - Small Activity Management

Tagging / Označevanje pomanjkljivosti

Tagging / Označevanje pomanjkljivosti

Koristi elektronskega beleženja informacij že poznamo. Dodatna prednost orodja SAM je, da je vodenje aktivnosti strukturirano in zelo vizualno. Poleg tega SAM omogoča izvajanje analize 5 x ZAKAJ, s katero lahko ugotovite in odpravite problem na izvoru. Tega postopanja je v praksi premalo, ravno zaradi nerodnega analiziranja in zapisovanja v papirni obliki, z obrazci, lepilnimi lističi itd. S tem orodjem je to mnogo bolj preprosto, saj to lahko počnejo vsi in ne le najbolj vztrajni.

izvajanje analize 5 x zakaj - near miss

Izvajanje analize 5 x zakaj - near miss

Eden največjih profesionalnih igralcev hokeja vseh časov, Wayne Gretzky, je nekoč izjavil: Odličen hokejist ne gre tja kjer se plošček trenutno nahaja, temveč tam kjer se bo nahajal.

Zakaj si ne bi pri preprečevanju težav pomagali z učinkovitim orodjem, kot je SAM - Small Activity Management?

SAM - small activity management

Želim spletno predstavitev orodja!