Metoda 5S

5S je kratica petih japonskih besed, ki se pričnejo na S (seiri - ločevati, seiton - urejati, seiso - čistiti, seiketsu - standardizirati, shitsuke - izvajati v praksi) in sestavljajo strukturirano metodo namenjeno celovitemu obvladovanju delovnega prostora. Viri navajajo, da je bila razvita na Japonskem v Toyoti, ravno z namenom razvijanje kulture zaposlenih, da se vzpostavi optimalno urejeno in čisto delovno okolje. Zanimivo je, da sedaj praktično ni podjetja, ki ne bi povzelo vsaj del te metodologije. Pri nas jo pogosto razumemo napačno in opredelimo kot sistem za urejanje in čiščenje, vendar pomeni mnogo več kot to.

Preden gremo v podrobnosti metode 5S, je potrebno narediti kratek pregled zasnove SISTEMA, da bi pravilno razumeli mesto 5S v sklopu sistema proizvodnje. Sistem proizvodnje je skupek orodij in metod, kot so: TPM, 5S, Kaizen, ravno ob pravem času, standardizacija … Namen povezovanja vseh teh različnih sestavnih elementov proizvodnega sistema je  ODLIČNOST PRI VSAKDANJEM DELU.

Preprosto je ugotoviti, da ni mogoče dosegati cilj odličnosti brez stalnega širjenja 5S. Tukaj gre za nujen, vendar za nezadosten pogoj, da bi zagotovili delovanje proizvodnega sistema, zato pomemben sklop proizvodnega sistema ravno tako tvori TPM, kot tudi ostale svetovno priznane metode.

Metoda 5S in njen namen

Načelo 5S je filozofija organiziranja in vodenja, da se rešimo vseh »potrat« ali izgub, ki izhajajo iz neurejenega delovnega okolja. Osnovni cilj 5S je vzpostaviti višji nivo kulture in učinkovitosti na delovnem mestu. Je enostavna in izvedljiva v vseh poslovnih ali proizvodnih procesih ter za vsakogar. Deluje tudi v domačem okolju.

Rezultat dela po metodi 5S

  •  izboljšanje produktivnosti, učinkovitosti in kakovosti,
  •  večja varnost: zmanjšano število poročil o nesrečah,
  •  manj zaustavitev in tehničnih okvar,
  •  bojša organizacija, velik prihranek časa,
  •  izboljšana vidnost okvar,
  •  bojše zavedanje zaposlenih o zahtevah celovite kakovosti,
  •  večja motiviranost zaposlenih.