Reševanje problemov - zbirnik elementov za uspešno analizo

REŠEVANJE PROBLEMOV – zbirnik elementov

REŠEVANJE PROBLEMOV

 

Tokrat imamo za vas kratko in jedrnato vprašanje na katerega lahko odgovorite le z enim odgovorom.

 

Kako rešujete probleme?

A. Rešitve poiščete hitro in ravno tako skušate čim prej izvesti primerne ukrepe, da problem odpravite.

B. Izvedete hitre korektivne aktivnosti, večje probleme obdelate na strukturiran način in se trudite poiskati najboljšo rešitev.

 

Srednje možnosti vam žal nismo ponudili. Saj veste, če držimo glavo v ledišču in noge v kropu, je povprečna temperatura kar primerna, počutimo se pa ne prav dobro.

 

Verjamemo, da mnogi rešujete probleme na strukturiran način, saj danes skoraj ne srečamo podjetja, kjer ne bi poznali vsaj 8D poročila, ki ga običajno zahteva kupec ob ne-kakovosti. To seveda ni ravno proaktivno obnašanje, še zlasti, če se dogaja prepogosto. Tudi ostala orodja kot so: A3, QC Story, Analiza ACF, 5 x zakaj, vzročno posledični ali ISHIKAWA diagram … so že kar reden pojav v vsakdanji praksi. Toda, navkljub temu še vedno pogosto ne pridemo do najboljših rešitev.

 

Zakaj pogosto ne pridemo do najboljših rešitev?

Razlogov je veliko, vendar najbolj ključno je, da nismo dovolj uspešni pri analizah osnovnega vzroka  (ang. root cause analysis). To področje je zelo kompleksno, zato smo zbrali za vas nekaj deset elementov, razporejenih po sedmih skupinah, ki vam bodo v pomoč in za orientacijo pri reševanju problemov.